Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
251/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z datą wpływu do Starostwa: 21.07.2023 r. ) pełnomocnika Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2382/77 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-21
OŚR.613.95.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2382/77 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie...
Usunięcie drzew
2023-07-21
OŚR.613.95.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-08-08
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działek 1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.104.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 3722/149 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 01.09.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 28.08.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 638/181, 927/185 (obręb Repty Śląskie) stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
Usuniecie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2023 r. znak Ś.6131.10.15.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29 (obręb Tarnowskie Góry), 2042/36 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-09-19
OŚR.613.137.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach im. Ks. Franciszka Blachnickiego na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 332/2 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-09-15
OŚR.613.135.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", której część dzierżawi wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
2023-10-04
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 28.08.2023 r. (uzupełniony pismami z dnia 27.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r. oraz pismem z datą wpływu do Starostwa 20.10. 2023 r.) pełnomocnika Gminy Radzionków w...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie działki o nr ewid. 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", a której część dzierżawi Wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).

OŚR.613.145.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1055/34 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków w związku z inwestycją...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. odroczoną opłatę za usunięcie zieleni dot. decyzji OŚR.613.93.2019 z dnia 19.09.2019 r.
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.140.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 742/1 obręb Czekanów, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-07-17
GK.6131.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmawiająca Gminie Zbrosławice zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 742/1 obręb Czekanów,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.96.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Krupski Młyn o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.
2023-09-27
Ig.6131.26.1.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 21 drzew
z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.

OŚR.613.139.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131.2.9.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 3 drzew
z terenu działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.128.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
2023-08-22
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 8 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.

OŚR.613.115.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-23
M.6131.70.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniające decyzję o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.167.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 14.11.2023 r.) p. Agnieszki Baszyńskiej przedstawiciela firmy ZRD ORFIN Spółka komandytowa z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5A – pełnomocnika Gminy Radzionków...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2023 r. znak OŚR.613.124.2023 udzielającej Gminie Radzionków zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1055/34 (obręb...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.