Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
29/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w części dotyczącej terminu wykonania nasadzeń oraz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych.
2023-11-14
KS.6131.111.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 06.12.2023 r. znak OŚ.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1079/101 (obręb Czekanów) stanowiącej...
usunięcie drzew
2023-12-18
OŚR.613.215.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 08.01.2024 r.) osoby fizycznej zamieszkałej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2023 r. znak OŚR.613.147.2023 udzielającej...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.17.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid. 385/120 obręb Karchowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-07-17
GK.6131.11.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gat. dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 34/2 obrąb Szałsza,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-08-24
GK.6131.17.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Marcina Wieczorka prowadzącego działalność pod firmą: MAK Marcin Wieczorek z siedzibą w Radzionkowie przy ul. N. Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
2024-01-23
OŚR.6233.2.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las Sp.z o.o. z siedzibą w Księżym Lesie przy ul. przy ul. Wiejskiej 1 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i...
2024-02-13
OŚR.6233.3.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedszkola Nr 12 o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego na działce o nr ewid. 512/16 obręb Bobrowniki Śląskie,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, będącej w posiadaniu Przedszkola Nr 12.
2024-01-05
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 22.09.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.80.2023 (uzupełniony pismem z dnia 09.10.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.102.2023, z dnia 12.11.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.103.2023, z...
Usunięcie drzew
2023-09-26
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działkach o nr ewid. 2225/4 i 2226/4 obręb Strzybnica,
stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry, a będących w posiadaniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
2024-01-29
ZOS/393/19/2024/3
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Kalety o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 2430/92 obręb Kalety,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Kalety.
2024-01-15
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dla Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 24.01.2024 r. znak M.6131.6.2024 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 987/120 (obręb Brynica)...
Usunięcie drzew
2024-01-24
OŚR.613.20.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wygaszenie decyzji o symbolu OŚR.613.5.2019 z dnia 15.03.2019 r. w całości,
ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji.
2024-01-26
KES.6131.15.2019
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 19.12.2023 r. znak Ś.6131.1.2.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 30.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczalni ścieków INDYK ŚLĄSK sp.z o.o. z siedzibą w Wieszowej
2022-05-31
OŚR.6222.8.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja umarzająca postępowanie
dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczalni ścieków INDYK ŚLĄSK sp.z o.o. z siedzibą w Wieszowej
2022-12-16
OŚR.6222.9.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczalni ścieków INDYK ŚLĄSK sp.z o.o. z siedzibą w Wieszowej
2023-09-12
OŚR.6222.7.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Masarskiego Jerzy Ziaja w Wojsce
2023-06-16
OŚR.6224.9.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalanie paliw w Ciepłowni Radzionków
2023-09-18
OŚR.6222.10.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2024-01-15
OŚR.6224.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Ciepłowni Miasteczko Śląskie
2024-03-11
OSR.6224.10.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 07.02.2024 r. znak KS.6131.12.2024) Gminy Radzionków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki GEKOPLAST S.A z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2024-03-18
OŚR.6220.1.2024
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka prowadzącego działalność pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26A o zmianę...
2024-03-07
OŚR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Spółki MAG Kierszniok Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2024-03-07
OŚR.6233.6.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka działającego w obrocie prawnym pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa „MAG-II” Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza...
2024-03-07
OŚR.6233.5.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 20.12.2023 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2024 r. oraz z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wydania Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe zezwolenia na...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmianę ilości nasadzeń zastępczych.
2024-02-27
Ś.6131.1.20.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131..28.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-03-06
GMu.6131.1.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.