Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
203/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 465 obręb nr 2 Szczawienko w Wałbrzychu.
2021-09-29
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
firmie VINSON Łukasz Kapusta, ul. M.Wolfkego 6/75 w Warszawie, na usunięcie 1 suchego drzewa - sosna zwyczajna o obwodzie pnia 178 cm - rosnącego na terenie dz. nr 102/18 KM 33 w Lasku...
2021-09-21
KZ.6131.183.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 52/75 obręb nr 6 Piaskowa Góra w Wałbrzychu.

BŚK.6131.170.2021, 39/Z/2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 52/75 obręb nr 6 Piaskowa Góra w Wałbrzychu.
2021-08-27
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 2 obumierających drzew - klon zwyczajny o obwodach pni kolejno: 251 i 91 cm - rosnących na terenie dz. nr 31/5 KM 14...
2021-09-21
KZ.6131.182.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 204 obręb nr 7 Piaskowa Góra przy ul. Orkana w Wałbrzychu.

BŚK.6131.197.2021, 38/Z/2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
firmie PLANICON Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 9 w Sopocie, na usunięcie 2 uschniętych drzew - klon zwyczajny o obwodach pni kolejno: 105 i 115 cm - rosnących na terenie dz. nr 121/3 i 121/5...
2021-09-21
KZ.6131.181.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Osieckiej, ROD Grzybowo dz. ogr. nr 204 w Lesznie.
2021-10-13
OS.6131.210.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
-
-
2021-10-04
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29-05-2019r. nr 583/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę hali magazynowej z...
zmiana decyzji pozwolenia na budowę
2021-10-04
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
przez operatora Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. stacji bazowej telefonii cyfrowejsieci ERA Nr 30619 Sopot zlokalizowanej przy ul.Jana z Kolna 35 w Sopocie.
2011-05-27
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Stefana Żeromskiego 14, dz. nr 95 w Lesznie.
2021-10-14
OS.6131.209.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 decyzje
inne
Decyzja Nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą „Przebudowa stacji paliw PKN Orlen S.A. w...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą „Przebudowa stacji paliw PKN Orlen S.A. w Słupsku na ul....

GKiOŚ.ROŚ-II.6220.19.2021
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. zmiany na wniosek Strony
lokalizacji nasadzeń zastępczych ustalonej w decyzji nr OŚ.613.88.1.2021.2020

OŚ.613.88.2019.2020.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 1634/2 obręb Baborów oraz 17 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 1713 obręb Baborów

OŚ.613.54.2.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
25 szt. drzew z terenów należących do Gminy Kietrz

OŚ.613.53.1.2021
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
8 szt. drzew znajdujących się na terenach będących własnością Gminy Głubczyce

OŚ.613.52.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
5 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 21/9 obręb Zopowy

OŚ.613.49.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. klon pospolity z terenu działki o nr ewid. 285/6 obręb Głubczyce

OŚ.613.48..2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wygaszenia na wniosek Strony
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 271 obręb Klisino

OŚ.613.87.2019.2020.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 191/5 obręb nr 33 Podgórze przy ul. Niepodległości 7A w Wałbrzychu.
2021-09-09
BŚK.6220.7.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 297/13 obręb Głubczyce

OŚ.613.47.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Wniosek dotyczy zmiany pozwolenia na budowę znak PB-RUB.6740.188.2019 Nr 213/2019 z dnia 30.08.2019 r. dotyczącego budowy budynku hurtowni z magazynem, częścią handlowo-usługową i...
2021-09-10
PB-RUB.6740.188.2019
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
10 szt. drzew z terenów należących do Gminy Kietrz

OŚ.613.40.1.2021
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 1036 obręb Dzierżysław oraz 1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 1043 obręb Dzierżysław

OŚ.613.40.3.2021
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia związanego z uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce 312/2 obręb Piaskowa Góra 7
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia związanego z uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce 312/2 obręb Piaskowa Góra 7
2021-04-30
BŚK.6220 5.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Drogi...
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.10.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
ochrona powietrza
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Łady w Gminie Raszyn - rejon ul. Bakaliowej
Celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie

UPP.6721.9.2020
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2021 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w n/w...
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w n/w...

BŚK.6220.09.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 postanowienia
inne
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie
budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 73/1 oraz części działki o nr ewid. 73/5 obręb...
2021-10-08
ZNS.712.1.17.2021.AM
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.