Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6160
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
161/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną spółce Elektromont Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy ul. Kopalnianej 7 w Tarnowskich Górach
za usuniecie drzewa bez wymaganego zezwolenia, rosnącego na działce o nr ewid. 483/11 obręb Żyglinek, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie.

OŚR.613.66.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 718/149 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry
Usunięcie drzewa
2024-04-26
OŚR.613.89.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 24.0.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2024-04-26
OŚR.613.89.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle przy ul. Lasowickiej 103, w całości związaną z zapisami decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.05.2016 r. znak...
Usunięcie drzew
2024-05-07
OŚR.613.88.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2024 decyzje
ochrona powietrza
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.04.2023 r. znak OŚR.613.99.2022 udzielającej Gminie Ożarowice zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 754, 784/3...
Usunięcie drzew
2024-05-13
OŚR.613.101.2024
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice z dnia 08.05.2024 r. znak ZPDI6131.51.2024 w części dot. zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.04.2023 r. znak OŚR.613.99.2022 udzielającej Gminie...
Usunięcie drzew
2024-05-13
OŚR.613.101.2024
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.06.2023 r. znak OŚR.613.67.2023 udzielającej Gminie Ożarowice zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 754 (obręb...
Usunięcie drzew
2024-05-13
OŚR.613.103.2024
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice z dnia 08.05.2024 r. znak ZPDI6131.51.2024 w części dot. zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.06.2023 r. znak OŚR.613.67.2023 udzielającej Gminie...
Usunięcie drzew
2024-05-13
OŚR.613.103.2024
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2006/123 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy...
Usunięcie drzew
2024-02-09
OŚR.613.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 09.02.2024 r.) p. Ewy Tompalskiej przedstawiciela firmy Certigos Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – pełnomocnika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-09
OŚR.613.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.: decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca Panu Marcinowi Kierszniokowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego...
2024-03-07
OSR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Piotra Rakwic prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "RAVIS" Piotr Rakwic z siedzibą w Ziemięcicach przy ul. Polnej 18 o wydanie zezwolenia na zbieranie...
2024-05-22
OSR.6233.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzje ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.132.2023 z dnia 13.12.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.

OŚR.613.105.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.132.2023 z dnia 13.12.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.
2024-05-21
KS.6131.86.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 736/55 (obręb Tworóg) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tworóg (ul....
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 23.01.2024 r. znak Grp.OŚ.6131.S.1.2023 (z datą wpływu do Starostwa: 25.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr...
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tworóg opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.192.2019 z dnia 10.02.2020 r.

OŚR.613.192.2019
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.29.2020 z dnia 15.06.2020 r.

OŚR.613.76.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wygaszająca w całości decyzję o symbolu OŚR.613.26.2020 z dnia 20.07.2020 r.
ze względu na odstąpienie od usunięcia drzew.

OŚR.613.86.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wygaszenie w całości decyzji o symbolu OŚR.613.26.2020 z dnia 20.07.2020 r.
ze względu na odstąpienie od usunięcia drzew.
2024-04-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew z terenu działki o nr ewid. 433/32 obręb Strzybnica,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu os. fiz.

OŚR.613.57.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew z terenu działki 433/32 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w części w posiadaniu os. fiz.
2024-03-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 na usunięcie drzew z terenu działki o numerze...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 (z dnia 04.04.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o pozwolenie na budowę.
Farma fotowoltaiczna nr dz. 227/2, 228/2, 350/2
2024-05-09
BA.6740.3.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o pozwolenie na budowę.
Farma fotowoltaiczna nr dz. 504/3
2024-05-10
BA.6740.3.30.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym
2024-05-06
OŚR.6222.10.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania palie w przemyśle energetycznym
2024-03-26
OŚR.6222.7.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2024 decyzje
ochrona powietrza
zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
w Ciepłowni Miasteczko Śl.
2024-04-18
OŚR.6224.11.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
dla Fermy drobiu
2024-04-10
OŚR.6221.16.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.