Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5271
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
261/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki HEMARPOL BOGACCY Sp. z o.o. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2a o wydanie: - pozwolenia na wytwarzanie odpadów, - zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
2021-10-04
OŚR.6220.5.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 843/104 obręb Opatowice,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.129.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. (posiadacza działki) na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 843/104 obręb Opatowice,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2021-08-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa przenośników taśmowych do transportu pyłu stalowniczego.
2021-09-16
BA.6740.2.93.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach o nr ewid. 99/8 (obręb Kamieniec) i 2085/24 (obręb Zbrosławice)
.
2021-09-08
OŚR.613.143.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach o nr ewid. 99/8 (obręb Kamieniec) i 2085/24 (obręb Zbrosławice)
.
2021-09-08
OŚR.613.143.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.130.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w zakresie zmiany miejsca do wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.132.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew o symbolu OŚR.613.130.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w zakresie miejsca do wykonania nasadzeń zastępczych.
2021-08-30
M.6131.45.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa gat. topola amerykańska
z działki o nr ewid. 647/6 obręb Świerklaniec.

OŚR.613.126.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola amerykańska
z terenu działki o nr ewid.645/6 obręb Świerklaniec.
2021-08-11
GK.6131.2.7.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice - Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 168/29 i 1220/25 obręb...
.
2021-08-27
OŚR.613.134.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice - Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 168/29 i 1220/25 obręb...
.
2021-08-27
OŚR.613.134.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice - Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 168/29 i 1220/25 obręb...
.
2021-08-27
OŚR.613.134.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3199/339 obręb Bobrowniki Śląskie
.
2021-08-30
OŚR.613.137.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 4934/68 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-08-24
OŚR.613.136.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 4934/68 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-08-24
OŚR.613.136.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3199/339 obręb Bobrowniki Śląskie
.
2021-08-30
OŚR.613.137.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty tarnogórskiego z dnia...
2021-09-23
OŚR.6222.11.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1273/366 obręb Żyglin - teren OSP Żyglinek
.
2021-09-13
OŚR.613.146.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1273/366 obręb Żyglin - teren OSP Żyglinek
.
2021-09-13
OŚR.613.146.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 259/13 obręb Jaśkowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.117.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 259/13 obręb Jaśkowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2021-07-27
GK.6131.15.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 1773/45, 2096/29, 2247/29 i 289/10 obręb Radzionków.

OŚR.613.141.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek
o numerach ewid. 1773/45, 2096/29, 2247/29 i 289/10 obręb Radzionków, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.
2021-09-07
KS.6131.84.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach dot. wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid.: 3161/89, 3156/96, 3158/96, 21...
.
2021-09-03
OŚR.613.138.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek p. Ilony Mrozek pełnomocnika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach (z dnia 02.09.2021 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek...
.
2021-09-03
OŚR.613.138.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 7 drzew
z terenu działki o nr ewid. 138/1 obręb Nakło Śląskie.

OŚR.613.131.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 138/1 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-08-26
GK.6131.2.8.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 5498/26, 5732/28 (obręb Tarnowskie Góry) w związku z inwestycją zagospodarowania terenu...
.
2021-08-04
OŚR.613.127.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie postępowania dla Gminy Tworóg dot. usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid.. 218 obręb Koty
.
2021-08-02
OŚR.613.120.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.