Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
20/2019 decyzje
inne
decyzja nr 2/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 45/6 w obrębie geodezyjnym Prądki,...

OŚ.6220.4.2019.OŚ.5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

NNZ.42.1.BB.5.2018.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

WOO.410.314.2018.AT
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2018-07-03
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2018-07-03
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2018 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i...

WOO.411.50.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i...

NNZ.42.1.BB.5.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.

NNZ.42.1.BB.1.2018.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.

WOO.410.154.2019.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2019 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.
2019-04-02
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.
2019-04-02
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla:
„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr...

OŚ.6220.5.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota”
2019-02-07
OŚ.6220.17.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku szkoły przy ul.Centralnej 27w Białych Błotach (działka nr ewidencyjny 2157, położona w obrębie geodezyjnym Białe Błota)
2019-03-01
OŚ.6220.6.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2019 decyzje
inne
decyzja nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa parku maszynowego, w tym wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wysoko wyspecjalizowanych...

KOŚ.6220.12.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 45/6 w obrębie geodezyjnym Prądki,...

OŚ.6220.4.2019.OŚ.5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
"Przedsięwzięcia polegającego na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 427 w Lisim...
2019-05-06
OŚ.6220.8.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr...
2019-04-09
OŚ.6220.5.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec,...
2019-04-19
NNZ.42.1.BB.12.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina...

WOO.410.87.2019.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2019 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2019-03-01
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
2019-03-01
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota charakteryzuje...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i...

WOO.411.220.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i...

NNZ.42.1.BB.12.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.

NNZ.42.1.BB.8.2018.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.

WOO.410.365.2018.AT
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.
2018-08-01
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon.
2018-08-01
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.