Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 3 modrzewi, 3 orzechów włoskich, 2 świerków i 1 sosny

OŚR.7635-71/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 18 świerków pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilości 36 sztuk

OŚR.7635-73/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 11 żywotników pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilości 11 sztuk

OŚR.7635-74/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 1 jesiona i 1 dęba pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami liściastymi w ilości 4 sztuk

OŚR.7635-75/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 1 modrzewia

OŚR.7635-80/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 1 sosny pod warunkiem zastąpienia jej innymi drzewami liściastymi lub iglastymi w ilości 2 sztuk

OŚR.7635-78/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 2 dębów pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami liściastymi w ilości 6 sztuk

OŚR.7635-77/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Decyzja zezwajająca na usunięcie 2 dębów pod warunkiem zastąpienia ich innymi drzewami liściastymi w ilości 4 sztuk

OŚR.7635-76/10
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
inne
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Farma wiatrowa Bosse (kat.obiektu VIII) składająca się z: 10 turbin wiatrowych GE 2.5 XL, o wysokości wieży elektrowni 100m, średnicy śmigieł wirnika 100m, całkowitej wysokości elektrowni...

AB-7351-164/2010
podlaskie / sejneński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na terenie wsi Wielonek

7635/74/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Usunięcie 3 drzew z terenu Miasta Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-172/10
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zezwalająca Panu Tomaszowi Zdun zam. w Strzybodze 37 gm. Nowy Kawęczyn pwadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą STAZŁOKOL z/s. w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 54 na...
Zezwolenie na zbiernie odpadów innych niż niebezpiecznych w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 54 i ul. Mickiewicza 5 oraz na transport odpadów innych niż niebezpieczne na terenie całego...

GK.7663-4/10
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki nr 7/13 w m. Parleza Wielka

BMR. 7635-268/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - w pkt II.1 tab. 2 l.p. 9 zwiększyć ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 170405 z 0,50 Mg na 1,50...

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca na wniosek strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. zmienioną decyzją Nr OŚ 7626/1/2009/2010 z dnia 06.09.2010 r.
Decyzja zmieniająca na wniosek strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. zmienioną decyzją Nr OŚ 7626/1/2009/2010 z dnia 06.09.2010 r.

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca firmie KOPEX-EKO Sp. z o. o.na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
Na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Głubczyce

OŚ-7628/2/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o. o. ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz. Odpady nie będą magazynowane lecz bezpośrednio poddawane procesowi odzysku.

OŚ-7628/1/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski" Spółka Jawna
W związku z planowaną rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego piasku położonego w miejscowości Włodzienin, gm. Branice

OŚ-7628/3/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
Odzysk prowadzony będzie na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Głubczyce.

OŚ-7628/4/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
Odpady odbierane przez firmę Usługi Transportowe Andrzej Skibiński będą transportowane od wytwórców lub posiadaczy odpadów z terenu całego kraju do odbiorców.

OŚ-7627/4/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na zbieranie i transport odpadów.
Odpady transportowane będą samochodami będącymi własnością firmy./

OŚ-7627/5/201
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 67 drzew i 500 m2 krzewów z dz. nr 238 w obr. Węgój.

BMR.7635-270/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
Zezwolenie na usunięcie lipy i jesionu przy ul. Gen. Maczka 2 w Piekarach Śląskich

ZEP.7635-374/10
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
Zezwolenie na usunięcie ałyczy i topoli przy ul. Gen. Jankego 1 w Piekarach Śląskich

ZEP.7635-378/10
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie topoli przy ul. Głowackiego 6-8 w Bytomiu

ZEP.7635-417/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
inne
Decyzja dla ZBM Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie wierzby przy ul. Hallera 2 w Bytomiu

ZEP.7635-418/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 3 kasztanowców przy ul. Suchogórskiej 17-27 w Bytomiu

ZEP.7635-350/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie akacji przy ul. Zabrzańskiej 59 w Bytomiu

ZEP.7635-366/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Józefa, ul. Strzelców Bytomskich 66b, 41-914 Bytom
Zezwolenie na usunięcie lipy, jesionu, modrzewia i 3 głogów przy ul. Strzelców Bytomskich 66b w Bytomiu

ZEP.7635-384/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 3 topoli nierodzimych przy ul. Bałtyckiej 2-4 w Bytomiu

ZEP.7635-421/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.