Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6079
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
4/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
o udzielenie pozw. wodnopr.
na poprowadzenie wodociągu prze wody cieku Szarlejka

OŚR.G.6341.4.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
552/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca należność z tytułu opłaty za usunięcie 3 drzew dla SM Gwarek.

OŚR.R.613.207.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
553/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów dla Gminy Radzionków.

OŚR.R.613.206.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
555/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja
Decyzja zmieniająca punkt 6 decyzji znak OŚR.R.613.15.2013

OŚR.R.613.204.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
557/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca decyzję znak OŚR.R.613.108.2014.

OŚR.R.613.203.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
551/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 4 drzew z działki nr 1970/81.

OŚR.R.613.208.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
549/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 3 drzew z działki nr 1035/124.

OŚR.R.613.209.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
547/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 4 drzew z działki nr 14.

OŚR.R.613.210.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
545/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 krzewu z działki nr 876/2.

OŚR.R.613.218.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
543/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzje
Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Boruszowicach na usunięcie 4 drzew z działki nr 524/33.

OŚR.R.613.222.2015
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
541/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 2 drzew z działek nr 1962/2, 1323/2

OŚR.R.613.224.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
539/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca osobom prywatnym na usunięcie 1 drzewa z działki nr 1898.

OŚR.R.613.149.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
537/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 4 drzew z działki nr 29/8.

OŚR.R.613.150.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
535/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca osobie prywatnej na usunięcie 3 drzew z działki nr 1489.

OŚR.R.613.151.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
533/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 4 drzew z działek nr 294, 147, 157, 160.

OŚR.R.613.152.2015
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
531/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Kalety na usunięcie 3 drzew z działki nr 2499/36.

OŚR.R.613.153.2915
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
529/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 13 drzew z działek nr 2048/50, 151/5, 181/8,165/3.

OŚR.R.613.157.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
527/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca SM Gwarek na usunięcie 39 drzew z działek nr: 302/15, 5137/195, 2342/2, 2143/334, 2345/2, 1748/76, 1778/82, 1860/81, 1863/81, 2633/74, 1695/74, 1847/53, 1695/74, 1836/49,...

OŚR.R.613.158.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
519/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tworóg na usunięcie 8 drzew z działki nr 255/33, 1206/15.

OŚR.R.613.162.2015
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
517/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca firmie AGNES na usunięcie 7 drzew z działki nr 1966/30.

OŚR.R.613.163.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
515/2015 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie
Postanowienie odmawiające Gminie Miasteczko Śląskie wszczęcia postępowania ws. usunięcia 280 drzew z działek nr 115/27, 864/147.

OŚR.R.613.164.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
513/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 3 w Tarn. Górach na usunięcie 7 6 drzew i 1 krzewu z działek nr 637/179, 638/181.

OŚR.R.613.165.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
512/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca SM "Nasz Dom" na usunięcie 9 drzew z działek nr 538/18, 533/18, 1827/44.

OŚR.R.613.166.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
510/2015 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Decyzja zezwalająca osobom fizycznym na usunięcie 2 drzew z działki nr 1884.

OŚR.R.613.167.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
508/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 1 drzewa z działki nr 1273/366

OŚR.R.613.169.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
506/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa z działki nr 2085/24.

OŚR.R.613.170.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
504/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca osobie fizycznej na usunięcie 1 drzewa z działki ogrodowej nr 78, położonej na nieruchomości nr 202/52 na terenie ROD "Tulipan".

OŚR.R.613.171.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
502/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 98 drzew i 2 krzewów z działek nr 644/6, 645/6, 649/6.

OŚR.R.613.173.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
500/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca należność z tytułu opłaty za usunięcie 214 drzew i 363 m2 krzewów dla Gminy Tworóg.

OŚR.R.613.175.2015
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
498/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów dla Gminy Tworóg.

OŚR.R.613.178.2015
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.