Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
84/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Ciepłowni Miasteczko Śląskie
2024-03-11
OSR.6224.10.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 08.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021 (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021) w sprawie zmiany...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak OŚR.613.138.2021 (zmienionej decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2023 r. znak OŚR.613.179.2022 oraz z dnia...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
do magazynowania paliw płynnych w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa
2024-03-08
OŚR.6221.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka prowadzącego działalność pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26A o zmianę...
2024-03-07
OŚR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Spółki MAG Kierszniok Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2024-03-07
OŚR.6233.6.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka działającego w obrocie prawnym pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa „MAG-II” Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza...
2024-03-07
OŚR.6233.5.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.: decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca Panu Marcinowi Kierszniokowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego...
2024-03-07
OSR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-03-06
GMu.6131.1.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. zezwalającej na usunięcie zieleni
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2024-02-29
gk.6131.2.1.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmieniająca
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2024-02-28
OŚR.6224.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działek o nr ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu GZK Sp. z o.o.
2024-02-28
L. Dz. 180/02/24
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmianę ilości nasadzeń zastępczych.
2024-02-27
Ś.6131.1.20.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-02-27
Ś.6131.1.3.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 26.02.2024 r. znak Ś.6131.1.4.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 27.02.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich Górach
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja umarzająca postępowanie
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw
2024-02-26
OŚR.6222.10.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji do malowania elementów z drewna lub materiałów drewnopochodnych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167
2024-02-21
OŚR.6221.2.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 42-674 Zbrosławice, w całości należność w kwocie 67.295,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście...
Usunięcie drzew
2024-02-19
OŚR.613.31.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las Sp.z o.o. z siedzibą w Księżym Lesie przy ul. przy ul. Wiejskiej 1 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i...
2024-02-13
OŚR.6233.3.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 07.02.2024 r. znak KS.6131.12.2024) Gminy Radzionków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 09.02.2024 r.) p. Ewy Tompalskiej przedstawiciela firmy Certigos Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku – pełnomocnika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-09
OŚR.613.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2006/123 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy...
Usunięcie drzew
2024-02-09
OŚR.613.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umarzam osobom fizycznym zamieszkałym w Tarnowskich Górach, w całości należność w kwocie 3.190,00 zł (słownie złotych: trzytysiącestodziewięćdziesiątzłotych/00) z...
Usuwanie drzew
2024-02-08
OŚR.613.25.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 19.12.2023 r. znak Ś.6131.1.2.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 30.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1494/108 (obręb Lasowice) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działkach o nr ewid. 2225/4 i 2226/4 obręb Strzybnica,
stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry, a będących w posiadaniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
2024-01-29
ZOS/393/19/2024/3
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wygaszenie decyzji o symbolu OŚR.613.5.2019 z dnia 15.03.2019 r. w całości,
ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji.
2024-01-26
KES.6131.15.2019
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 23.01.2024 r. znak Grp.OŚ.6131.S.1.2023 (z datą wpływu do Starostwa: 25.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr...
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.