Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
79/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie dębu pod warunkiem zastąpienia 1 szt. 10-letniego drzewa, 7 m2 krzewów pod warunkiem zastąpienia i bezpłatne usunięcie 1,5 m2 zamierających krzewów z...

DIM.Oś.6131.34.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu i 43,7 m2 krzewów z terenu działek nr 74/30, 70/2, 71/2 przy ul. Westerplatte , pod warunkiem zastąpienia 4 szt. 10-letnich drzew i 43,7 m2 krzewów

DIM.Oś.6131.44.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sosny z terenu posesji jednorodzinnej przy ul.Zakole

DIM.Oś.6131.43.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłych 2 dębów i topoli z terenu ŚOSiR przy ul. Śląskiej

DIM.Oś.6131.29.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 klonów z posesji przy pl. Ludowym 5 , pod warunkiem zastąpienia 4 szt. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.41.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie zamierającej lipy z cmentarza przy al. Brzozowej

DIM.Oś.6131.45.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli włoskich z terenu posesji jednorodzinnej przy ul. Wałbrzyskiej

DIM.Oś.6131.46.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 11,5 m2 krzewów z pasa drogowego al. Niepodległości, pod warunkiem zastąpienia. Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z w/w alei.

DIM.Oś.6131.12.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 4 klonów, jesionu i lipy oraz na bezpłatne usunięcie klonu pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami - z posesji przy ul. Wrocławskiej 10.

DIM.Oś.6131.17.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej wierzby z posesji przy ul. Kolejowej 10.

DIM.Oś.6131.42.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie złotokapu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 89

DIM.Oś.6131.50.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grabu z posesji przy ul. Równej 9

DIM.Oś.6131.51.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 25 wierzb białych, 15 grochodrzewów, 3 topoli kanadyjskich, 2 topoli osik, 4 dębów szypułkowych, wiązu górskiego i 10 m2 krzewów. Odmowa zezwolenia na...

DIM.Oś.6131.38.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 lip, jesionu wyniosłego, klonu jaworu, klonu pospolitego oraz 51,7 m2 krzewów z pasa drogowego ul. Westerplatte, pod warunkiem zastąpienia nowymi...

DIM.Oś.6131.40.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 złotokapów z posesji przy ul. Of. Oświęcimskich 49

DIM.Oś.6131.49.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli z posesji przy ul. Zamenhofa 46, pod warunkiem zastąpienia 10-letnią lipą

DIM.Oś.6131.54.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego świerka z posesji przy ul. Kopernika 37

DIM.Oś.6131.53.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie brzozy z posesji przy ul. Boduena 2

DIM.Oś.6131.52.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 grochodrzewów oraz odpłatne usunięcie 2 grochodrzewów, 2 lip, 2 jesionów, jarząbu oraz 80 m2 krzewów z terenu między ul. Równą i ul....

DIM.Oś.6131.48.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z posesji przy ul. Poznańskiej

DIM.Oś.6131.47.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grochodrzewu z posesji Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 27

DIM.Oś.6131.58.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIECj
2011-06-01
DIM.Oś.6220.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 wierzb z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 33

DIM.Oś.6131.59.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 grochodrzewów z posesji Zespołu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 27

DIM.Oś.6131.63.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli z posesji Sądu przy ul. Okulickiego 2-4, pod warunkiem zastąpienia 2 lipami

DIM.Oś.6131.62.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 6 drzew i krzewu pod warunkiem zastąpienia 9 drzewami; zezwolenie na usunięcie 7 obumarłych drzew - z terenu Osiedla Młodych

DIM.Oś.6131.64.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "SIWELA" : "Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
2011-06-22
DIM.Oś.6220.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 brzóz z posesji jednorodzinnej przy ul. Chopina
2011-06-24
DIM.Oś.6131.36.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej jodły z posesji jednorodzinnej przy ul. Kościuszki
2011-06-27
DIM.Oś.6131.65.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 topoli i wierzby z posesji jednorodzinnej przy ul. Wiśniowej, pod warunkiem zastąpienia 31 żywotnikami
2011-07-01
DIM.Oś.6131.67.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.