Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5072
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
34/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku Stoła wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych
2010-10-28
GOŚR/G. 6223-73/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do Rowu Swierklanieckiego w km 3+195 - rowu paskowego Zbiornika Kozłowa Góra wód opadowych i roztopowych z ściekami przemysłowymi
2010-11-18
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Rokitnickiego (w km 5+905) oczyszczonych w oczyszczalni w Zabrzu-Mikulczycach
2010-10-20
VOŚR/G. 6223-12/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Stoła (w km 14+800) oczyszczonych w oczyszczalni Leśna w Tarnowskich Górach
2010-11-29
GOŚR/G. 6223-76/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
VOŚR/G. 6224-2/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) kanalizacji w Potępie
2010-12-17
VOŚR/G. 6224-1/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
2010-12-15
VOŚR/O.7644-1/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
2010-12-17
VOŚR/O.7644-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji zanieczyszczeń z drogi krajowej DK 78
2011-05-06
VOŚR/R.7644-22/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 decyzje
ochrona przed hałasem
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji hałasu z drogi krajowej DK 78
2011-04-13
VOŚR/R.7634-2/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2011 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie spółki DALKIA Tarnowskie Góry
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących w Zbrosławicach
2011-09-12
VOŚR/R.6131-1-86/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
umorzenie opłaty ustalonej w decyzji GOŚR/O.6131-1-13/07
2011-10-05
VOŚR/R.6131-1-87/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
umorzenie opłaty ustalonej w decyzji GOŚR/O.6131-1-10/07
2011-10-05
VOŚR/R.6131-1-88/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 5 drzew rosnących w Krupskim Młynie
2011-10-24
VOŚR/R.6131-1-89/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego w Radzionkowie
2011-09-27
VOŚR/R.6131-1-90/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 92 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2011-09-28
VOŚR/R.6131-1-91/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
umorzenie opłaty ustalonej w decyzji GOŚR/O.6131-1-54/07
2011-10-14
VOŚR/R.6131-1-93/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących w Miasteczku Śląskim
2011-10-18
VOŚR/R.6131-1-101/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 8 drzew rosnących w Radzionkowie
2011-10-17
VOŚR/R.6131-1-102/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego w Radzionkowie
2011-10-17
VOŚR/R.6131-1-103/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących w Radzionkowie
2011-10-17
VOŚR/R.6131-1-105/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 13 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2011-10-19
VOŚR/R.6131-1-106/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego w Radzionkowie
2011-10-27
VOŚR/R.6131-1-109/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2012 decyzje
ochrona kopalin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2011-11-07
VOŚR/R.6131-1-117/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 7 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2011-11-07
VOŚR/R.6131-1-118/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 9 drzew rosnących w Zbrosławicach
2011-11-09
VOŚR/R.6131-1-119/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 22 drzew rosnących w Ożarowicach
2011-11-08
VOŚR/R.6131-1-121/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 11 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2011-11-10
VOŚR/R.6131-1-123/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.