Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6079
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
45/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2023 r. znak OŚR.613.147.2023 udzielającej osobie fizycznej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.17.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2023 r. znak OŚR.613.124.2023 udzielającej Gminie Radzionków zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1055/34 (obręb...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018
aktualizacja programu ochrony środowiska
2011-08-01
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
aktualizacja zgłoszeń instalacji
stacji paliw Orlen S.A.
2023-07-18
OŚR.6221.41.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
BST-TRUCK- zezwolenie na transport odpadów
.
2016-04-26
OŚR.G.6233.29.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2016 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
BST-TRUCK- zezwolenie na transport odpadów
.
2016-04-26
OŚR.G.6233.29.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-01-24
ZBA.73514-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2011 inne wnioski
inne
Dane o posiadaczu odpadów.
Dotyczy zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów przez Aptekę Prywatną w kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej
2011-03-16
VOŚR/G.7635-73/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2014 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzaj Starosty Tarnogórskiego
udzielająca p. Barbarze Kubów EKO-LEGIS z siedzibą w Lubinie przy ul. Kruczej 2/9 zezwolenia na zbieranie odpadów w Miasteczku Śląskim przy ul. Kruczej 24
2014-05-23
OSR.G.6233.33.2014
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.05.2013 r. znak OŚR.G.6233.25.2013 udzielajaca p. Grzegorzowi Łuczakowi działającemu w obrocie prawnym jako P.W. INVERTA z siedzibą w Tarn. Górach przy ul....
2013-04-12
OŚR.G.6233.25.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja
zmieniająca, za zgodą strony, decyzje Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.08.2014
2015-04-28
OŚR.R.6233.21.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
522/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew z działek nr ewid. 278/42, 279/38 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.194.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew (w km 111,395) przebudowanego mostu w Kaletach
2010-11-22
GOŚR/G. 6224-21/10
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 24+570) linii kablowej
2010-12-15
GOŚR/G. 6224-25/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew (w km 111.385) wodociągu
2010-11-18
GOŚR/G. 6224-22/10
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzań wodnych w postaci zbiorników wodnych w Leśnictwie Mikołeska
2010-10-21
GośR/G. 6224-24/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych roztopowych z chodnika i drogi powiatowej w Świętoszowicach /gm. Zbrosławice/
2010-09-23
VOŚR/G. 6223-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji) oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych w Szałszy /gm. Zbrosławice/
2010-10-11
GOŚR/G. 6223-66/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku Stoła wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych
2010-10-28
GOŚR/G. 6223-73/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do Rowu Swierklanieckiego w km 3+195 - rowu paskowego Zbiornika Kozłowa Góra wód opadowych i roztopowych z ściekami przemysłowymi
2010-11-18
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Rokitnickiego (w km 5+905) oczyszczonych w oczyszczalni w Zabrzu-Mikulczycach
2010-10-20
VOŚR/G. 6223-12/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Stoła (w km 14+800) oczyszczonych w oczyszczalni Leśna w Tarnowskich Górach
2010-11-29
GOŚR/G. 6223-76/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
VOŚR/G. 6224-2/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) kanalizacji w Potępie
2010-12-17
VOŚR/G. 6224-1/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
2010-12-15
VOŚR/O.7644-1/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
2010-12-17
VOŚR/O.7644-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji zanieczyszczeń z drogi krajowej DK 78
2011-05-06
VOŚR/R.7644-22/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 decyzje
ochrona przed hałasem
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji hałasu z drogi krajowej DK 78
2011-04-13
VOŚR/R.7634-2/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2011 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie spółki DALKIA Tarnowskie Góry
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.