Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271408
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
14/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerka - ul. Spokojna w Lubaniu
2011-02-15
Nr OŚGP.6131.10.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dębu z pasa drogowego al. Niepodległości
2011-02-14
UO/7024/8/11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z posesji przy ul. Sikorskiego
2011-02-14
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego jarząbu z posesji przy ul. Słobódzkiego 1-3-5

DIM.Oś.6131.9.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 klonów pospolitych i jednego przewodnika z 2-pniowego klonu z posesji jednorodzinnej, pod warunkiem zastąpienia 5 sztukami ok. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.7.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 151
2011-02-17
BE/670/217/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy z posesji przy ul. Głowackiego 8-10

DIM.Oś.6131.8.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grabu z posesji przy ul. Mickiewicza 8, pod warunkiem zastąpienia 1 sztuką ok. 10-letniego drzewa

DIM.Oś.6131.11.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kruczej
2011-02-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 świerków z terenu posesji przy ul. Kopernika 15-17-19
2011-02-21
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 klonów, 2 jesionów i 2 lip z terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 10
2011-02-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z posesji przy ul. Prądzyńskiego 151, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. ok. 10-letniego drzewa

DIM.Oś.6131.14.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie świerka z posesji przy ul. Armii Krajowej 38-40

DIM.Oś.6131.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie dębu z posesji przy ul. Armii Krajowej 38-40

DIM.Oś.6131.2.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci...
2011-02-25
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej
2011-02-28
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kopaliny na złożu diabazu "Sady I" w Sadach Dolnych na działce ew. nr 2/224...
2010-12-14
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 postanowienia
inne
Postanowienie nr OŚ.7624.19.2010.11
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji; Wydobywanie kopaliny ze złoża diabazu "Sady I'"
2011-01-19
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunku lipa drobnolistna w obrębie Półwsi.
2011-02-01
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew , w tym gatunku: jesion wyniosły szt. 2, klon- szt. 1 rosnących w Starych Rochowicach.
2011-02-01
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew rosnących w obrębie Kaczorowa.
2011-01-31
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew , w tym gatunku: brzoza brodawkowata- szt.2, jesion wyniosły- szt. 2, olcha szara- szt. 3, wierzba krucha - szt. 3 rosnące w obrębie Kaczorowa.
2011-02-02
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie dwóch drzew rosnących w Bolkowie obr 2.
2011-01-31
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew , w tym gatunku: lipa drobnolistna - szt. 1 i klon pospolity- szt. 1, rosnące w Bolkowie obr 2.
2011-02-14
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 12 szt. drzew, w tym gatunku: wierzba krucha szt. - 10 , jesion wyniosły- szt- 2 i krzewów tarniny i róży rosnących w Nowych Rochowicach.
2011-02-01
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie osiemnastu szt. drzew i 35 metrów kwadratowych krzewów rosnących w obrębie Półwsi.
2011-02-01
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 3 szt. drzew (olcha szara szt. 1 i jesion wyniosły - szt. 2) rosnących w obrębie Mysłowa.
2011-02-03
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew, w tym gatunku:olcha szara szt. 1 i jesion wyniosły - szt. 2) rosnące w obrębie Mysłowa.
2011-02-11
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuniecie jednego drzewa, gatunku cyprysik rosnącego w Bolkowie obr 1.
2011-02-08
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gatunku cyprysik rosnącego w Bolkowie obr 1 przy ul. Wiśniowej 5.
2011-02-14
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.