Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
31/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci...
2011-02-25
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia : Zagospodarowanie rejonu ulic Bystrzycka - Westerplatte - budowa dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej
2011-02-28
DIM.Oś.6220.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 4 drzew z posesji przy ul. Westerplatte 51, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. min. 10-letnich lip

DIM.Oś.7635-123/10-11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na : - odpłatne usunięcie 10 drzew i 71 m2 krzewów z posesji przy ul. Kliczkowskiej , pod warunkiem zastąpienia 36 szt. lip lub klonów o obw. min. 25 cm i 71 m2 krzewów, -...

DIM.Oś.7635-124/10-11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli z terenu posesji przy ul. Westerplatte 92
2011-03-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 świerków i brzozy z terenu Ogrodów Działkowych przy ul. Prądzyńskiego
2011-03-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 2 świerków z posesji przy ul. Kopernika 15-17-19

DIM.Oś.6131.16.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 64-64A
2011-03-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie klonu jaworu z posesji mieszkaniowej przy ul. Kruczej

DIM.Oś.6131.15.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 9 topoli i wierzby z posesji przy ul. Stalowej 6, pod warunkiem zastąpienia 30 szt. żywotników

DIM.Oś.6131.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 77-79
2011-03-07
BE/670/287/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny i świerka z terenu ogrodu przydomowego posesji przy ul. Okrężnej 50
2011-03-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Bystrzyckiej 7a

DIM.Oś.6131.10.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy, klonu i wierzby z posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12

DIM.Oś.6131.5.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 7
2011-03-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie zamierającego świerka z posesji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 64-64a

DIM.Oś.6131.21.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie zamierającego jarząbu z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 77-79

DIM.Oś.6131.23.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie świerka i sosny z przydomowego ogrodu przy ul. Okrężnej 50

DIM.Oś.6131.24.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 2 topoli kanadyjskich z posesji przy ul. Westerplatte 92, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych

DIM.Oś.6131.19.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 6 świerków i brzozy z terenu Ogrodu Działkowego przy ul. Prądzyńskiego

DIM.Oś.6131.20.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
2011-03-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 wierzb z terenu posesji przy ul. Słobódzkiego 7-9-11
2011-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka i daglezji z terenu posesji przy ul. Wyszyńskiego 14-16-18
2011-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12
2011-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja
2011-03-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew z terenu działek przeznaczonych pod inwestycję przy ul. Towarowej
2011-03-24
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie jarząbu z posesji przy ul. Sikorskiego

DIM.Oś.6131.13.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 4 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 7-9-11, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych

DIM.Oś.6131.30.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 15 m2 krzewów z posesji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12, pod warunkiem zastąpienia nowymi krzewami

DIM.Oś.6131.32.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i obumarłej daglezji z posesji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 14-16-18

DIM.Oś.6131.31.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.