Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
47/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na działce nr 41/2 w obrębie Derc gmina Jeziorany.
2015-02-11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 240 sztuk drzew rosnących na działce nr 455 w obrębie Franknowo gmina Jeziorany.
2015-02-13
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 64 sztuk drzew rosnących na działce nr 19/4, 19/15, 19/16 w obrębie Radostowo gmina Jeziorany.
2015-02-16
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 64 sztuk drzew i krzewów rosnących na działce nr 76/3 w obrębie Olszewnik gmina Jeziorany.
2015-02-16
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 327 sztuk drzew rosnących na działce nr 23 i 24 w obrębie Kiersztanowo gmina Jeziorany.
2015-02-18
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o usunięcie 32 sztuk drzew rosnących na działce nr 147/2 w obrębie Tłokowo gmina Jeziorany.
2015-02-19
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycięcie 15 sztuk drzew rosnących w obrębie Franknowo gmina Jeziorany.
2015-02-23
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycięcie 15 sztuk drzew rosnących w obrębie Kramarzewo gmina Jeziorany.
2015-02-24
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o przycinkę drzew rosnących w obrębie Potryty gmina Jeziorany.
2015-02-24
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycięcie 50 sztuk drzew rosnących na dz. nr 168/2, 169/8 w obrębie Pierwągi gmina Jeziorany.
2015-02-26
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycinkę krzewów z pow. 1,50 ha rosnących w obrębie Jeziorany - Kolonie gmina Jeziorany.
2015-02-24
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. olcha-3 szt., drzewa gat. topola-1 szt. rosnących na działce nr 1380 w m. Kobylniki.
2015-10-22
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem
dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów na działce ewidencyjnej 6680/412 w Bytomiu, obręb: Rozbark”
2020-02-24
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną z zagospodarowaniem terenu w postaci...
2021-05-18
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2015 decyzje
inne
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez OSM Skierniewice dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na...
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Znak:GK.6220.8.2014.2015.MR Znak:GK.6220.8.2014.2015.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie drzew
wniosek na usunięcie drzew w Ostrorogu
2013-03-07
R G . 6 13 1.22. 2013
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn.40x3,7 L = około 77 mb na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 85,86,70,77,78 w miejscowości Zgórsko gm. Radomysl Wielki .
2016-09-05
BI.II.6733. 113.2016r
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
693/2015 decyzje
ochrona wód
Decyzja – Pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych oczyszczonych ścieków przemysłowych w ilości średniodobowo 20,0 m3/dobę, maksymalnie godzinowo 170,0 m3/godz, maksymalnie...

WOŚ.6341.13.2014.GP
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy .

17/NS/ZNS.522-47/560/2014
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew - gatunek topola kanadyjska, rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 358/1 w Mrzeżynie (obręb ewidencyjny: Mrzeżyno-2)
2012-01-24
399/12
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wydanie zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata (2 szt.), sosna pospolita (1szt.), robinia akacjowa (1szt.), rosnących na działkach nr ew. 1394/36, 1394/49, 1394/2, 1476 w miejscowości Agatówka, obr....

ABS.613.1.28.2017.LB/3
podkarpackie / stalowowolski / Zaleszany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2015 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka

BKR.6220.3.2015
podlaskie / sokólski / Sidra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2020 inne dokumenty
inne
Opinia Sanitarna.
Opinia Sanitarna w sprawie wyrażenia opinii, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na nieruchomości...
2020-12-10
DN-NS.9011.1460.2020
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na wycięcie 3 szt. świerk ul. Kozietulskiego 74, działka nr ew. 48
Wniosek o zezwolenie na wycięcie 3 szt. świerk ul. Kozietulskiego 74, działka nr ew. 48
2016-05-11
GK.6131.131.2016
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
545/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie pprzez wycięcie 1 szt. drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie poprzez wycięcie jedej topoli rosnącej na terenie nieruchomości przy ulicy Cicha 56
2012-11-27
GK.6131.260.2012
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: 1) budowę skrzynek retencyjno-rozsączających na terenie projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Kaszubskiej w Słupsku w granicach działek...

GKiOŚ-RKŚ-II. 6341.19.2017
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2020 postanowienia
inne
postanowienie znak: GKiOŚ-ROŚ-III.6220.7.2019.2.2020 podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu handlowo-usługowego na działkach nr ew. 222, 219/1, 219/3, 219/5, 219/9 obręb 11 w Słupsku oraz realizacja wjazdu/zjazdu na...

GKiOŚ-ROŚ-III.6220.7.2019.2.2020
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2024 postanowienia
inne
Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr 4/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz...

GKiOŚ.ROŚ.6220.18.2023.IŻ
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2024 postanowienia
inne
Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską do decyzji nr 3/2024 z dnia 19.02.2024 znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.31.2023.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

GKiOŚ.ROŚ.6220.31.2023.MM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nr 16/2014 z dnia 28.08.2014 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przy ul. Rybackiej 4A w Słupsku dla Spółki Energa Wywarzanie S.A. z siedzibą w Straszynie przy ul. Hoffmanna 5

GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.