Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
23/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 51-57
2012-02-23
BE/670/233/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie morwy z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 161
2012-02-23
BE/670/234/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Riedla 16
2012-02-28
BE/670/245/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 55-57
2012-02-28
BE/670/246/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 77-79
2011-03-07
BE/670/287/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 75
2012-04-20
BE/670/497/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie grochodrzewu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 105
2012-05-23
BE/670/616/2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 131
2013-05-21
BE/670/773/2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli kanadyjskiej z terenu posesji wielorodzinnej przy ul. Armii Krajowej 26-28, pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem
2017-01-09
BOŚ.6131.1.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie wierzby z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Świerkowej 2-10
2018-01-15
BOŚ.6131.1.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 16 obumarłych i zamierających drzew z terenu II L.O. przy ul. Równej 11 i umorzenie postępowania dot. 2 lip
2019-01-21
BOŚ.6131.1.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu wyniosłego rosnącego przy ul. S. Żeromskiego 16 w Świdnicy
2020-01-08
BOŚ.6131.1.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmowna usunięcia drzewa
Decyzja nr 22/2020 odmowy usunięcia drzewa -jesionu wyniosłego z posesji pyzy ul. S. Żeromskiego 16 w Świdnicy
2020-02-28
BOŚ.6131.1.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego z terenu posesji przy ul. Szymanowskiego 14-24 w Świdnicy
2021-01-14
BOŚ.6131.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Decyzja nr 7/21
Zezwolenie na usunięcie modrzewia europejskiego z terenu posesji przy ul. Szymanowskiego 14-24 w Świdnicy
2021-03-01
BOŚ.6131.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie brzozy brodawkowatej z posesji przy ul. Prądzyńskiego 101 w Świdnicy.

BOŚ.6131.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 3/2022
Zezwolenie na usunięcie brzozy brodawkowatej z posesji przy ul. Prądzyńskiego 101 w Świdnicy.

BOŚ.6131.1.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wydania zezwolenia na nieodpłatne usunięcie 21 drzew z terenu osiedla Zawiszów pod warunkiem zastąpienia ich 5 szt. drzew liściastych o obw. pni 16 cm mierzonych na wys. 100 cm npt. oraz 16...
2016-01-22
BOŚ.6131.10.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Traugutta 3, pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem
2017-02-24
BOŚ.6131.10.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie grabu z terenu posesji przy ul. Ks. Bolka 29
2020-02-06
BOŚ.6131.10.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z terenu ROD "Kolejarz"
2016-05-30
BOŚ.6131.100.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 modrzewia z terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. rynek 1 pod warunkiem nasadzenia 1 szt drzew o obw. 6-8 cm.
2017-06-12
BOŚ.6131.100.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 szt. lip drobnolistnych- rosnących na terenie działki nr 3195 przy ul.Westerplatte w Świdnicy.
2020-06-05
BOŚ.6131.100.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 73/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 szt. lip drobnolistnych- rosnących na terenie działki nr 3195 przy ul.Westerplatte w Świdnicy.

BOŚ.6131.100.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Chopina
2016-06-16
BOŚ.6131.101.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumierającego klonu z posesji przy ul. Armii Krajowej 10
2019-06-03
BOŚ.6131.101.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 58/20
Zezwolenie na usunięcie drzew - jałowiec skalny, żywotnik zachodni, świerk kłujący, jodła kalifornijska- rosnących na terenie ogródka działkowego nr 6/10 wchodzącego w skład Rodzinnych...
2020-06-29
BOŚ.6131.101.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - jałowiec skalny, żywotnik zachodni, świerk kłujący, jodła kalifornijska- rosnących na terenie ogródka działkowego nr 6/10 wchodzącego w...
2020-06-10
BOŚ.6131.101.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 jesionu z terenu działki nr 3215/1 przy ul. Westerplatte pod warunkiem zastąpienia 4 szt szkółkowanych drzew liściastych o obw pnia 14 cm
2017-08-10
BOŚ.6131.102.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- topoli kanadyjskiej- rosnącego na terenie działki nr 949 przy ul. K. Słobódzkiego w Świdnicy
2020-06-12
BOŚ.6131.102.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.