Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
51/2011 decyzje
inne
decyzja nr 12/2011 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki,...
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-12-15
KOŚ.6220.26.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa osiedla składającego się z pięćdziesięciu jeden budynków mieszkalnych,...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-09
KOŚ.6220.29.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku położonego na działce nr 168/31 obręb geodezyjny Lisi Ogon na cele związane z przetwarzaniem (odzyskiem) odpadów o kodach 20 01 10 – odzież...
2017-06-19
KOŚ.6220.29.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński od km 6+700 do km 9+285,54
wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
2011-02-21
KOŚ.6220.3.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-07-18
KOŚ.6220.3.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
inne
decyzja nr 6/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "rozbudowa drogi...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-08-03
KOŚ.6220.3.2011
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa osiedla składającego się z osiemnastu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych ,...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-09
KOŚ.6220.30.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „działalność związana ze zbieraniem odpadów komunalnych na terenie działki oznaczonej nr...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-07-18
KOŚ.6220.30.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...
2017-06-13
KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2017 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...

KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2018 decyzje
inne
decyzja nr 4/2018 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług komunalnych TARO Sp. z o.o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...

KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Dobudowa hali magazynowej do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z budową infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 89/3, 89/4 i 95...
2017-08-23
KOŚ.6220.41.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"
2017-09-06
KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na dz. Nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
2017-10-20
KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 decyzje
inne
decyzja nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „odzysk miedzi i aluminium z przewodów elektrycznych na działce nr 207/1 położonej w Lisim...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-09-20
KOŚ.6220.46.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i 44/46 przy ul....
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2012-09-30
KOŚ.6220.47.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 decyzje
inne
decyzja nr 4/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 4/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Skład hurtowy i detaliczny opału (węgla) na części działek nr ew. 44/45 i...

KOŚ.6220.47.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą:
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania zakładu przemysłu mięsnego, wyłaczonego z eksploatacji na zakład piekarniczo –...
2012-12-10
KOŚ.6220.48.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.50.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2018 decyzje
inne
decyzja nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 Kruszyn Krajeński

KOŚ.6220.50.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy ul. Szubińskiej 110 A w miejscowości...
2012-12-10
KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy...
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach, położonej przy ul. Szubińskiej 110 A w miejscowości...
2012-12-10
KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
inne
decyzja nr 1/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja nr 1/2013 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa zakładu kamieniarskiego na działce nr 114/11 w Białych Błotach,...

KOŚ.6220.59.2012
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"
2017-02-20
KOŚ.6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota” – w rejonie ulic Kurierskiej i Urodzajnej w Lisim Ogonie (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126,...
2018-03-12
KOŚ.6220.6.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2018 decyzje
inne
decyzja nr 5/2018 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota” – w rejonie ulic Kurierskiej i Urodzajnej w Lisim Ogonie (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126,...

KOŚ.6220.6.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota wraz z...
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej
2011-09-28
N.NZ-42-1-BB-1/11
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.