Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
17/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wraz z pompowniami i zbiornikami retencyjnymi.
2011-02-02
ZBA.73518-155/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Sielanka Tarnowskie Góry.
2011-03-09
ZBA.73518-155/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Przebudowa dworca autobusowego wraz z infrastrukturą
2011-01-31
ZBA.73518-150/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach ul. Pokoju i ul. Częstochowska.
2011-01-31
ZBA.73518-150/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę sposobu użytkowania.
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na produkcujne związane z czyszczeniem elementów stalowych metodą trawienia ul. Zagórska 167A.
2011-02-10
ZBA.73518 - 181/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenia na budowę.
Rozbudowa zakładu obróbki drewna ul.Lasowicka Nowe Chechło.
2011-07-07
ZBA.73516-132/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2012 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Rozbiórka budynku produkcyjno-magazynowego, budowie hali produkcyjno-magazynowej z lakiernią, kanalizacji deszczowej, zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych oraz przebudowie wraz ze...
2011-07-07
ZBA.73516-132/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-01-24
ZBA.73514-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie.
Umorzenie postępowania w sprawie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-01-24
ZBA.73514-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
550/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę pozwolenie na budowę.
Chłodni wraz z sortownią ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
2011-10-28
ZBA.73514-295/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
553/2011 decyzje
inne
Zmiana decyzji.
Budowa chłodni wraz z sortownią ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
2011-10-28
ZBA.73514-295/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
551/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Utwardzenie placu ul. Wiejska 1 Kamieniec.
2011-10-27
ZBA.73514-292/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
552/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Plac manewrowy ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
2011-10-27
ZBA.73514-292/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Lokalnej biologicznej oczyszczalni scieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-05-09
ZBA.73514-121/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Biologiczna oczyszczalnia ściekóe ul. Sosnowa - Szałsza.
2011-05-09
ZBA.73514-121/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Rozbudowa warsztatu samochodowego ul.Kościuszki 15 Tworóg
2010-12-08
ZBA.73513-7/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnrj w gminie Ożarowice sołectwo Ożarowice i w Miasteczku śląskim sołectwo Bibiela.
2011-01-14
ZBA.73512/6/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej.
2011-01-14
ZBA.73512-6/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa zbiornika magazynowego skroplonego azotu. Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 1 nr dz. 27/2.
2011-03-01
ZBA.73511-9/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Pozwolenie na budowę zbiornika magazynowego skroplonego azotu ul. Zawadzkiego 1 Krupski Młyn.
2011-03-01
ZBA.73511-9/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa sieci kanalizacji technologicznych ul. Zawadzkiego 1 Krupski Młyn.
2011-06-17
ZBA.73511-25/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Sieci kanalizacji technologicznej ul. Zawadzkiego 1 - Krupski Młyn.
2011-06-16
ZBA.73511-25/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Stacja magazynowania nitrocetu 50 i oktanolu ul. Zawadzkiego 1 Krupski Młyn
2011-06-17
ZBA.73511-24/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa kanalizacji sanitarnej Krupski Młyn - Kolonia Ziętek, Potępa
2011-05-09
ZBA.73511-18/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni w Krupskim Młynie - Koloni Ziętek, Potępie.
2011-05-09
ZBa.73511-18/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Kalety o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew
na terenie działki o nr ewid. 49/11 ob. Kalety.
2019-01-11
WOŚiN.6131.4.2019
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Kalety o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
na działce o nr ewid. 2498/36 obręb Kalety, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Kalety.
2020-03-13
WOŚiN.6131.3.2020
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Kalety o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew
z terenu działki o nr ewid. 1522/92 obręb Kalety
2018-12-03
WOŚiN.6131.25.2018
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 inne dokumenty
inne
opinia RDOŚ K-ce
że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa DP 3271 S w Radzionkowie”
2019-05-17
WOOŚ.4220.279.2019.JB
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji na emisję gazów cieplarnianych
zmiana planu monitorowania, planu poboru próbek odpadów oraz charakterystyki instalacji
2023-02-06
VPLD/JBŚ/37990920007207/2023/MS
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.