Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272608
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
9/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 10 szt. drzew z dz. nr 277/1 położonej w msc. Krasne, gm. Giby.
2010-11-10
OŚRL.6112-59/10
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 10 szt. drzew z dz. nr 277/1 położonych w msc. Krasne, gm. Giby.
2010-11-23
OŚRL.6112-59/10
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domaszowice.
2010-11-10
DH/521/10
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. świerków z terenu przy ul.Rzecznej 33
2010-11-25
WGK.II.7635-336/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla firmy Guru Manager Limited w Dublinie - pełnomocnik Dagmara Wiśniewska
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. obumarłego jesionu z terenu przy ul. Lisiej 4
2010-11-25
WGK.II.7635-338/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 29 szt. drzew rosnących w Palowicach przy ul. Kolonia

Decyzja Nr 180/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 33 szt. drzew oraz 8 m2 krzewów rosnących w Palowicach przy ul. Gojowiec

Decyzja Nr 178/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew oraz 8 m2 krzewów rosnących w Palowicach przy ul. Gojowiec
2010-11-10
EiZ.7635-216/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 13 szt. drzew oraz 2,8 m2 krzewów rosnących w Bełku przy ul. Ogródki

Decyzja Nr 179/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wydana dla Gminy Płock na wniosek Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta
Zmiana zezwolenia z dnia 24.05.2010 r., znak:WGK.II.7635-78/10 na wycinkę śliwy ozdobnej z terenu gminnego przy ul. Polnej, w zakresie terminu dokonania nasadzeń zastępczych
2010-11-26
WGK.II.7635-78/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Płock wydana na wniosek Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta
Zmiana zezwolenia z dnia 24.06.2010 r., znak:WGK.II.7635-140/10 na wycinkę skupin berberysu z terenu gminnego przy ul. Czwartaków, zakresie terminu dokonania nasadzeń zastępczych
2010-11-26
WGK.II.7635-140/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wydania zezwolenia na wycinkę drzew z terenu przy ul.Nowociechomickiej
2010-11-23
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 8 szt. lip (w tym jedna dwupniowa) z pasa drogowego ul. Bielskiej
2010-11-29
WGK.II.7635-303/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 14 szt. lip i 7 szt. klonów z pasa drogowego ul. Sierpeckiej
2010-11-29
WGK.II.7635-308/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. lipy z pasa drogowego ul. Dobrzykowskiej
2010-11-29
WGK.II.7635-339/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla PKP Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Armatnia 14
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. topoli z terenu Kostrogaj Rolniczy
2010-11-29
WGK.II.7635-347/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Burmistrza Miasta Rydułtowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt drzew z gatunku świerk, rosnących na nieruchomości o nr 1603/308, położonej przy ul. K. Przerwy-Tetmajera 30.
2010-11-26
OS.AŻ.7635-000127/10
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Odpady powstają w związku z prowadzoną przez firmę Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działalnością na terenie marketu Castorama Gorzów Wielkopolski przy ul. Czartoryskiego 1
2010-10-28
WSR.7660-3-40/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
inne
Decyzja
Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości na obszarze Gminy Domaszowice.

OŚ.7661-2/10
opolskie / namysłowski / Domaszowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji vazowej ERA nr 42223 przy ul. Słowiańskiej 14, na działce nr 1577/8, obręb 4 w Gorzowie Wlkp.
2010-02-18
WSR.7624-1-6/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 819 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 4 wydane Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2 Oddziałowi Zakładu Gospodarki...
2010-11-10
WSR.7635-193/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy odmowy wydania Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji...

WSR.7624-1-6/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew rosnących na terenie działki nr 299/2 obręb 3 Wawrów w pasie drogowym ul. Pomorskiej w Gorzowie Wlkp..
2010-11-22
BŚ-OŚ.HTob.61311-126/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Wydania zezwolenia na wycinkę 7 szt. drzew z pasa drogowego ul. Parcele (nr ew. dz. 2517/5)
2010-11-26
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w Bieganowie dz. nr 101/16; 110 Obręb Bieganowo wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

7624/9/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Wydania zezwolenia na wycinkę 3 szt. klonów z pasa drogowego ul.Kutnowskiej (dz. nr ew. 67)
2010-11-26
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w Bieganowie dz. nr 108/1; 109/2; 109/12 Obręb Bieganowo wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

7624/10/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przebudowa drogi gminnej w Gorazdowie dz. nr 151, 213 Obręb Gorazdowo wraz z odwodnieniem.

7624/11/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa drogi gminnej w Grabowie Królewskim wraz z rowami oprowadzającymi dz. nr 139 ark. 1; dz. nr 99/2 ark. 2 Obręb Grabowo Królewskie.

7624/12/2010
wielkopolskie / wrzesiński / Kołaczkowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Podział działki
2010-11-24
nie dotyczy
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.