Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271126
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2010 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Realizacja ziemnego toru sportowego dla użytkowników samochodów terenowych, quadów, motocykli - działka nr ew. 990 obręb 113 Nowy Sącz
2010-11-30
WOŚ.WZ.7624-56/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
sprawozdanie ze zbiórki odpadów komunalnych i płynnych w 2009 roku
sprawozdanie ze zbiórki odpadów komunalnych i płynnych w 2009 roku
2010-02-23
7062/21/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie o zawartych umowach
zgłoszenie o zawartych umowach na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-03-16
7062/23/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie o zawartych umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-04-16
7062/26/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie o zawartych umowach na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-04-14
7062/28/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie o zawartych umowach na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-05-18
7062/32/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2010 postanowienia
inne
postanowienie
postanowienie dot. przekazania sprawy wg kompetencji dot. utrzymania czystości
2010-06-23
7062/35/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2010 inne dokumenty
inne
wezwanie
wezwanie o złożenie informacji w sprawie rynku odbioru i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy
2010-07-09
7062/36/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-06-16
7062/39/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-08-18
7062/45/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-09-16
7062/49/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
wykaz
wykaz jednostek zajmujących się wywozem stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
2010-10-08
7062/52/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-10-18
7062/56/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2010 zgłoszenia
inne
zgłoszenie
zgłoszenie w sprawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
2010-11-18
7062/58/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa instalacji technologicznej polegającej na montażu dodtaktowego typowego dwupłaszczowego zbiornika na paliwo o pojemności 20 m3 na terenie...
Raport oddziaływania na środowisko
2010-11-30
GK.7624-2-21/09/10
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w m.Sejny.
2010-11-08
OŚRL.7635-3/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w m.Sejny.
2010-11-26
OŚRL.7635-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
inne
Decyzji zatwierdzająca program gospodarki odpadami
W sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w m.Sejny.
2010-12-10
OŚRL.7635-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem.
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie w związku z prowadzoną produkcją roślinną oraz hodowla trzody chlewnej.
2010-06-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji na w/w wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach.
2010-12-09
nie dotyczy
mazowieckie / radomski / Jedlińsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2010 z dnia 20.05.2009 r.
Wniosek o zmianę w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2010 z dnia 20.05.2009 r. udzielającej firmie Quintessens Polska Sp. z o. o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów - zwiększenie...
2010-08-24
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - w pkt II.1 tab. 2 l.p. 9 zwiększyć ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 170405 z 0,50 Mg na 1,50...

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów dla firmy EnergiaPro S.A. we Wrocławiu Oddział w Opolu dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Głubczyckiego
2010-10-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 inne wnioski
inne
Prośba o zmianę decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Prośba o zmianę decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - zmiana będzie polegać na zwiększeniu ilości wytwarzanych odpadów : 060203, 080410
2010-11-15
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca na wniosek strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. zmienioną decyzją Nr OŚ 7626/1/2009/2010 z dnia 06.09.2010 r.
Decyzja zmieniająca na wniosek strony decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ 7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. zmienioną decyzją Nr OŚ 7626/1/2009/2010 z dnia 06.09.2010 r.

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadowej masy roślinnej w zakładzie produkcji paliwa odnawialnego w Równem 85A
Dla firmy KOPEX-EKO Sp. z o. o., ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
2010-06-08
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca firmie KOPEX-EKO Sp. z o. o.na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
Na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Głubczyce

OŚ-7628/2/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
W miejscowości Lubotyń, na terenie po wyeksploatowaniu kopalin pospolitych - piasku budowlanego.
2010-05-06
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o. o. ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz. Odpady nie będą magazynowane lecz bezpośrednio poddawane procesowi odzysku.

OŚ-7628/1/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski". Unieszkodliwianie odpadów w miejscowości Włodzienin gmina Branice
2010-10-07
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.