Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4639
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
266/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasta Świdnica : "Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów...
2011-11-25
DIM.Oś.6220.11.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozwój Świdnickiego Parku Przemysłowego poprzez jego rozbudowę" na działkach nr 33/6, 34/2,...
2012-01-31
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Produkcyjnego DIORA-ŚWIDNICA" na działkach nr 40/1,40/2,40/4,33/6,33/3,34/1,...
2012-02-15
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa o nieogrzewaną halę magazynową istniejącego Zakładu Produkcji Kuchenek ELECTROLUX w...
2012-02-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2012 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "DIORA ŚWIDNICA" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Budowa Zakładu Produkcyjnego...
2012-03-15
DIM.Oś.6220.2.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "DIORA ŚWIDNICA" : "Budowa Zakładu Produkcyjnego DIORA Świdnica" przy ul. Towarowej
2012-03-16
DIM.Oś.6220.2.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2012 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "INVEST- PARK DEVELOPMENT" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Rozwój Świdnickiego...
2012-03-19
DIM.Oś.6220.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2012 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "Electrolux Poland" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Rozbudowa o nieogrzewaną...
2012-03-22
DIM.Oś.6220.3.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "ELECTROLUX POLAND" : "Rozbudowa o nieogrzewaną halę magazynową istniejącego Zakładu...
2012-03-23
DIM.Oś.6220.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
„DOBUDOWA BUDYNKU AMONIAKU, BUDOWA ZBIORNIKA WODY PPOŻ. I POMPOWNI PPOŻ., PRZEBUDOWA WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ SIECI WODY PPOŻ. W ŚWIDNICY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 16-18”
2012-01-05
DIM.AN.6730.1.79.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
BUDOWA ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO „DIORA”, PRODUKUJĄCEGO OBUDOWY DO GŁOŚNIKÓW I MEBLE DZIECIĘCE, UL. TOWAROWA W ŚWIDNICY
2012-03-28
DIM.AN.6730.1.16.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
” ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ, POLEGAJĄCY NA BUDOWIE OBIEKTU, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI HALA PRZEMYSŁOWA Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM I TECHNICZNYM,...
2012-03-23
DIM.AN.6730.1. 14.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego – Podmiejskiej w Świdnicy oraz...

DIM.AN.6721.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2012 decyzje
inne
Decyzja o warunkach zabudowy
‘ BUDOWA ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO „DIORA”, PRODUKUJĄCEGO OBUDOWY DO GŁOŚNIKÓW I MEBLE DZIECIĘCE, UL. TOWAROWA W ŚWIDNICY ‘

DIM.AN.6730.1.16.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2012 decyzje
inne
decyzja o warunkach zabudowy
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ”ROZWÓJ ŚWIDNICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO POPRZEZ JEGO ROZBUDOWĘ, POLEGAJĄCY NA BUDOWIE OBIEKTU, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI HALA PRZEMYSŁOWA Z...

DIM.AN.6730.1.14.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2012 decyzje
inne
decyzja o warunkach zabudowy
decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „DOBUDOWA BUDYNKU AMONIAKU, BUDOWA ZBIORNIKA WODY PPOŻ. I POMPOWNI PPOŻ., PRZEBUDOWA WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ SIECI WODY PPOŻ. W ŚWIDNICY PRZY...

DIM.AN.6730.1.79.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy i przystąpieniu do...
2012-06-12
DIM.AN.6721.2.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu restauracyjnego z minibrowarem i zapleczem hotelowym wraz z niezbędną infrastrukturą i...
2012-05-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2012 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla P. Norberta Karwowskiego - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Budowa obiektu restauracyjnego z minibrowarem i...
2012-06-21
DIM.Oś.6220.5.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Norberta Karwowskiego : "Budowa obiektu restauracyjnego z minibrowarem i zapleczem hotelowym wraz z niezbędną...
2012-06-22
DIM.Oś.6220.5.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornikowej instalacji gazu płynnego z przyłączem gazu dla zasilania palnika gazowego suszarni...
2012-06-26
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-04-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-04-23
TSF/37/12
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-04-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-04-30
DIM.IT.6233.4.2.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-04-25
DIM.IT.6233.4.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-04-30
DIM.IT.6233.4.3.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-05-04
L.dz.:318/12
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-05-09
DIM.IT.6233.4.4.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-05-21
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.