Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271127
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
165/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizograficzne podstawowe - fragment miasta Skierniewice połozony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Al. Niepodległości i Cichą
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 199 poz. 1298)
2011-09-30
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - fragmenty miasta obejmujące: - kwartał zabudowy pomiędzy ulicami: Mireckiego, Batorego, Św. Stanisława i Rawską, - nieruchomości połozone...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MInistra Środowiska zdnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.nr 155, poz.1298)
2011-08-25
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek w Olsztynie"
Miejscowy plan zagoospodarowania przestrzennego

PP.6722.7.2011
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Sącz-52"
charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i ich powiązań dla potrzeb planu miejscowego

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice stanowiący ulicę Lelewela i odcinek ulicy...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2012-02-15
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
327/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-4"
Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i ich powiązań dla potrzeb planu miejscowego

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław rejonie ulic: Karola Marcinkowskiego i linii kolejowej Inowrocław-Toruń
2010-07-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Stanisława Staszica, Poznańskiej i Kurowej, Kasztanowej i Bukowej oraz Modrakowej, Chabrowej, Kolejowej i Polnej
2012-01-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów stężeń i emisji
pyłu
2012-06-27
N6/11/10/2012
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów emisji
pyłowo-gazowej
2012-07-12
0619/MCS/2012
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów stężeń i emisji
substancji gazowych
2011-05-12
FCN/735/2011
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów emisji
gazów i pyłów
2011-07-22
12/OŚ/BP/07/2011
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów stężeń i emisji
pyłów
2011-11-24
PS/3609/2011
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
sprawozdanie z pomiaru emisji do powietrza pyłu PM 10
ze stanowiska ostrzalni
2011-02-03
01/F/2011
podkarpackie / stalowowolski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odwiertu gazu ziemnego Gorzysław-15 w gminie Trzebiatów
w granicach planu
2012-07-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego sporządzeniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna w celu umożliwienia budowy...
strefa usługowo - gospodarcza - G3

PP.6720.1.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia na terenach zarezerwowanych pod obwodnicę i do niej przyległych tj.: 1. obszaru przylegającego do...
2010-05-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław rejonie ulic: Dworcowej, Jana Kasprowicza i Karola Libelta
2010-03-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla terenu w rejonie ulic: Stare Miasto, hm. Marcina Strachanowskiego, Powstańców Warszawy i Szybowcowej
2011-06-03
WGP.II.E.7321/5-1/10
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
w rejonie ul. Polnej i linii kolejowej Herby Nowe-Gdynia
2011-03-23
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne do "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie

PP.6722.4.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla dwóch terenów
w rejonie ulic: Rąbińskiej, Zielnej, Chmielnej, Żytniej i Szparagowej oraz 6 Stycznia, Stanisława Staszica i Studziennej
2011-06-02
WGP.II.E.7321/3-1/10
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla terenu w rejonie ul. Rąbińskiej
2011-06-09
WGP.II.D.7321.4.10
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna, dla obszaru Pieczewo II, Strefa mieszkaniowa M10
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
2013-01-25
PP.6720.3.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Lubina w jego granicach administracyjnych
w granicach administracyjnych miasta Lubina
2012-10-31
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych na terenie objętym projektem planu i ich wzajemnych powiązań.
2011-05-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji
Wyniki okresowych pomiarów emisji MPEC - kocioł WR-25M nr ciepłowni Zatorze.
2013-02-08
Gk-O.6224.1.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji
Wyniki okresowych pomiarów emisji - bilans masowy LZO
2013-02-13
GK-O.6224.2.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-51"
Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i ich powiązań dla potrzeb planu

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel - rejon Łupstych
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PP.6722.8.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.