Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6084
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
78/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 19+866) gazociągu

VOŚR/G.6224-5/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy linii światłowodowej

VOŚR/G.6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy linii światłowodowej

VOŚR/G.6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
dot. przebudowy przepustów i mostów w ciągu drogi krajowej nr 11

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (systemu rozsacającego) oraz wprowadzanie wód opad. roztop. do ziemi

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (studni chłonnej) oraz wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie ścieków komunalnych do rzeki Mała Panew (w km 80+700)

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja zmieniająca pozw. wodnopr.
zmiany decyzji z dnia 20.06.2007 r. znak GOŚ/G.6223-4/07

nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do wód cieku Dramy (15+200)

VOŚR/G.6223-49/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa stacji paliw ul. Nakielska Tarnowskie Góry.
2011-06-02
ZBA.73518-436/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
2010-12-15
VOŚR/O.7644-1/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
2010-12-17
VOŚR/O.7644-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2011 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji zanieczyszczeń z drogi krajowej DK 78
2011-05-06
VOŚR/R.7644-22/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Obiekt usługowy wulkanizacja ul. Sienkiewicza 46 - Tarnowskie Góry
2011-05-18
ZBA.73518-406/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Sieci kanalizacji technologicznej ul. Zawadzkiego 1 - Krupski Młyn.
2011-06-16
ZBA.73511-25/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 decyzje
ochrona przed hałasem
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji hałasu z drogi krajowej DK 78
2011-04-13
VOŚR/R.7634-2/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek gospodarczo - warsztatowy ul. Towarowa 15 Tarnowskie Góry.
2011-07-05
ZBA.73518-551/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni w Krupskim Młynie - Koloni Ziętek, Potępie.
2011-05-09
ZBa.73511-18/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2011 decyzje
inne
zmiana decyzji
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
2010-12-16
VOŚR/G.7635-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2011 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie spółki DALKIA Tarnowskie Góry
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i in.
Dotyczy pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2011-01-19
VOŚR/G.7635-11/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2011 decyzje
inne
Decyzja o udzieleniu pozwolenia.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów.
2011-01-24
VOŚR/G.7635-12/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu
Dotyczy zezwolenia na transport odpadów.
2011-02-01
VOŚR/G.7635-16/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2011 decyzje
inne
Decyzja o udzieleniu pozwolenia
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-07
VOŚR/G.7635-18/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych.
2011-02-15
VOŚR/G.7635-23/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w NZOZ Santi-Med.
2011-02-24
VOŚR/G. 7635-26/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca
dotyczy decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty.
2011-02-23
VOŚR/G.7635-34/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca zezwolenia.
Dotyczy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów dla firmy MAG II z siedziba w Radzionkowie.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-35/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2011 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy odmowy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w punkcie skupu w Radzionkowie przy ul.Nieznanego Żołnierza 8a.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-40b/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2011 decyzje
inne
Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty.
Dotyczy zgody na zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.12.2010, o znaku VOŚR/G.7635-13/11
2011-01-27
VOŚR/G.7635-13/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.