Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
277/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Krupski Młyn o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 260/26, 78 i 92/26 obręb Krupski Młyn, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Krupski Młyn.
2023-09-27
Ig.6131.26.1.2023
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 26.09.2023 r. znak M.6131.66.2023 (uzupełniony pismem z dnia 09.10.2023 r. znak M.6131.66.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Usuwanie drzew
2023-09-27
OŚR.613.143.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 1610/259 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-09-27
OŚR.613.143.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji do spalania paliw
dwa kotły gazowe
2023-10-03
OŚr.6221.54.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", której część dzierżawi wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
2023-10-04
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej częściowo w...
Usunięcie drzew.
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 286/34 obręb Rybna
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-05
Ś.6131.10.19.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
337/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec z dnia 27.09.2023 r. znak GK.6131.2.11.2023 (z datą wpływu do Starostwa: 06.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa...
Usunięcie drzew
2023-10-06
OŚR.613.152.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
340/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1791/118 (obręb Nakło Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec
Usunięcie drzew
2023-10-06
OŚR.613.152.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
349/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce o nr ewid. 386/79 (obręb Sowice)...
Usunięcie drzew
2023-10-06
OŚR.613.150.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
348/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 05.10.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na...
Usunięcie drzew
2023-10-06
OŚR.613.150.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia na...
2023-10-10
OŚR.6222.13.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 09.10.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.101.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg)...
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tworóg
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
350/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca spółce CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia na...
2023-10-11
OŚR.6222.13.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 720/56 i 253/56 obręb Tarnowskie Góry
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-12
Ś.6131.10.20.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjno - magazynową.
2023-10-13
BA.6740.7.40.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia
silnik gazowy
2023-10-16
OŚR.62221.55.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 18.10.2023 r. znak M.6131.75.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry – Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z...
Usunięcie drzew - nasadzenia za zastępcze
2023-10-20
OŚR.613.161.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.40.2022 z dnia 12.07.2022 r. w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-10-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 09.10.2023 r. znak GG.6131.47.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
329/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1343/101 obręb Lasowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-23
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu os. fiz. na podstawie umowy użyczenia.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedszkola w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w zarządzie trwałym Przedszkola.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 25.10.2023 r. znak M.6131.78.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 3323/318 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-25
OŚR.613.178.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 3323/318 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu...
Usunięcie drzew
2023-10-25
OŚR.613.178.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.