Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji na emisję gazów cieplarnianych
zmiana planu monitorowania i planu poboru próbek, lokalizacji i charakterystyki instalacji
2023-08-28
OSR.6226.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
zmiana planu monitorowania, planu poboru próbek, lokalizacji i charakterystyki instalacji
2023-08-28
OŚR.6226.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji na emisję gazów cieplarnianych
zmiana planu monitorowania, planu poboru próbek odpadów oraz charakterystyki instalacji
2023-02-06
VPLD/JBŚ/37990920007207/2023/MS
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
zmiana zezwolenia znakOŚR.R.6226.6.2016
zmiana decyzji dot planu monitorowania, planu poboru próbek oraz charakterystyki instalacji
2023-02-06
OSR.6226.1.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja StarostyTarnogórskiego
umorzenie , jako bezprzedmiotowe , postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 pozwolenia na...
2023-11-13
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.32.2020 z dnia 19.05.2020 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.119.2020 r. z dnia 19.11.2020 r.

OŚR.613.198.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 22.11.2023 r. osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie (przekazany według kompetencji pismem Urzędu Miasta Radzionków z dnia 29.11.2023 r. znak KS.6131.120.2023) w...
Usunięcie drzew
2023-12-05
OŚR.613.205.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 64 na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 2079/26 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-12-05
OŚR.613.205.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 25.10.2023 r. znak BUP.7021.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3068/645 i 3199/339 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-10-26
OŚR.613.185.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 25.10.2023 r. znak BUP.7021.59.2023) na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3068/645 i 3199/339 (obręb Bobrowniki Śląskie)...
Usunięcie drzew
2023-10-26
OŚR.613.185.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 20.11.2023 r. znak GK.6131.2.13.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 658/16 (obręb Nakło Śląskie)...
Usunięcie drzew
2024-01-10
OŚR.613.200.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenia dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 658/16 (obręb Nakło Śląskie) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec
Usunięcie drzew
2023-11-24
OŚR.613.200.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2024 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia p. Violetcie Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w...
2023-12-21
OŚR.6233.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2024 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia p. Violetcie Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w...
2023-12-21
OŚR.6233.9.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie – jako bezprzedmiotowego – postępowania administracyjnego w sprawie pobrania odroczonej na 3 lata opłaty za usunięcie drzew w kwocie 6 625,00 zł, związanej z zapisami...
Usunięcie drzew
2023-12-15
OŚR.613.209.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 20.11.2023 r. znak GK.6131.2.14.2023) w sprawie wydania Gminie Świerklaniec zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2548/146 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-11-24
OŚR.613.201.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2548/146 (obręb Świerklaniec) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec
Usunięcie drzew
2024-01-24
OŚR.613.201.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 26.09.2023 r. znak M.6131.66.2023 (uzupełniony pismem z dnia 09.10.2023 r. znak M.6131.66.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Usuwanie drzew
2023-09-27
OŚR.613.143.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 1610/259 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-09-27
OŚR.613.143.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Violetty Sterna prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Dworcowej 1 o wydanie zezwolenia na zbieranie i...
2024-01-05
OŚR.6233.1.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 25.10.2023 r. znak M.6131.78.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 3323/318 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-25
OŚR.613.178.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 3323/318 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu...
Usunięcie drzew
2023-10-25
OŚR.613.178.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 21.11.2023 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na...
Usuwanie drzew
2023-11-21
OŚR.613.192.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na działce o nr ewid. 186/29 (obręb...
Usuwanie drzew
2023-11-21
OŚR.613.192.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 13.12.2023 r. znak Ś.6131.1.11.2021) w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.216.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 (z dnia 07.12.2023 r. znak MZ/34/W/2023/PW-2522) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie...
Usunięciwe drzew
2023-12-11
OŚR.613.206.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Tarnowskie Góry umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z dnia 17.03.2023 r....
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.216.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1767/45 (obręb Stare Tarnowice)...
Usunięcie drzew
2023-12-11
OŚR.613.206.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w części dotyczącej terminu wykonania nasadzeń oraz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych.
2023-11-14
KS.6131.111.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w zakresie terminu wykonania nasadzeń o raz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych w zamian za usuwaną zieleń.

OŚR.613.189.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.