Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
104/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-02-27
Ś.6131.1.3.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. zezwalającej na usunięcie zieleni
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2024-02-29
gk.6131.2.1.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 08.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021 (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021) w sprawie zmiany...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak OŚR.613.138.2021 (zmienionej decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2023 r. znak OŚR.613.179.2022 oraz z dnia...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa bazy magazynowo - przeładunkowej odpadów ul.Laryszowska
2024-04-11
BA.6740.8.150.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 03.04.2024 r. znak M.6131.37.2024) Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek)...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 04.03.2024 r. znak OŚ.6131.11.2024) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice)...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 169/70 obręb Pniowiec, 1007/81 obręb Lasowice, 414/108 obręb Tarnowskie Góry, 759/153 obręb...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-01-24
Ś.6131.10.23.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działek o nr ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu GZK Sp. z o.o.
2024-02-28
L. Dz. 180/02/24
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 26.02.2024 r. znak Ś.6131.1.4.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 27.02.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek (z dnia 24.03.2024 r. uzupełniony pismem z dnia 09.04.2024 r.) p. Ilony Mrozek z firmy Usługi Projektowe Ilona Mrozek z siedzibą w Bytomiu – pełnomocnika Gminy...
Usunięcie krzewów
2024-03-25
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Nowe Chechło, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-12-12
GK.6131.2.16.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usuniecie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 815/111 obręb Pniowiec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-04-08
BUP.7021.21.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2024-04-04
GK.6131.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania palie w przemyśle energetycznym
2024-03-26
OŚR.6222.7.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym
2024-05-06
OŚR.6222.10.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o pozwolenie na budowę.
Farma fotowoltaiczna nr dz. 504/3
2024-05-10
BA.6740.3.30.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o pozwolenie na budowę.
Farma fotowoltaiczna nr dz. 227/2, 228/2, 350/2
2024-05-09
BA.6740.3.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 (z dnia 04.04.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew z terenu działki 433/32 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w części w posiadaniu os. fiz.
2024-03-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2011 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
Pismo z informacją o decyzji.
Dotyczy decyzji na gospodarowanie odpadami wydanych p. Jackowi Będkowskiemu.
2010-12-30
VOŚR/G.7635-6/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2011 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez NZOZ STOM-MED.
2011-01-19
VOŚR/G.7635-10/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-04-08
VOŚR/O.7644-21/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-04-15
VOŚR/O.7644-23/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-04-15
VOŚR/O.7644-24/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-05-02
VOŚR/O.7644-36/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-04-14
VOŚR/O.7644-27/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-04-04
VOŚR/O.7644-19/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-03-30
VOŚR/O.7644-18/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-04-29
VOŚR/O.7644-16/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.