Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6160
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
226/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Informacja o zaopiniowaniu.
Dotyczy zaopiniowania Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.
2010-12-28
VOŚR/G.7635-7/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o zaopiniowanie projektu.
Dotyczy Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerklaniec.
2010-12-28
VOŚR/G.7635-7/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2011 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
Pismo z informacją o decyzji.
Dotyczy decyzji na gospodarowanie odpadami wydanych p. Jackowi Będkowskiemu.
2010-12-30
VOŚR/G.7635-6/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2011 inne wnioski
inne
wniosek o udzielenie informacji
dotyczy przesłania uwierzytelnionych kserokopii decyzji wydanych przez Starostę na wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów
2010-12-28
VOŚR/R.7635-3/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2011 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie spółki DALKIA Tarnowskie Góry
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia
dotyczy wydania zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2011 decyzje
inne
zmiana decyzji
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
2010-12-16
VOŚR/G.7635-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę decyzji
dotyczy zmiany zezwolenia na odzysk odpadów udzielonego firmie "Translis" w Wieszowej
2010-12-16
VOŚR/G.7635-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni w Krupskim Młynie - Koloni Ziętek, Potępie.
2011-05-09
ZBa.73511-18/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek gospodarczo - warsztatowy ul. Towarowa 15 Tarnowskie Góry.
2011-07-05
ZBA.73518-551/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-06-27
VOŚR/R.7644-21/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-39/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 decyzje
ochrona przed hałasem
Decyzja
Dot. decyzji w spr. ograniczenia emisji hałasu z drogi krajowej DK 78
2011-04-13
VOŚR/R.7634-2/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2011 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia instalacji do lakierowania pojazdów
2011-08-09
VOŚR/R.7644-62/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-22
VOŚR/R.7644-54/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-26
VOŚR/R.7644-53/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-25
VOŚR/R.7644-52/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-25
VOŚR/R.7644-51/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-08
VOŚR/R.7644-42/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-40/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-04
VOŚR/R.7644-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-04
VOŚR/R.7644-37/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-36/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-35/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-34/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-33/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-32/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Dot. zgłoszenia w spr. wytwarzania pola elektromagnetycznego
2011-07-05
VOŚR/R.7644-31/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Zmiana sposobu użytkowania kotłowni na warsztat samochodowy ul. Towarowa 15 -
2011-07-05
ZBA.73518-551/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Sieci kanalizacji technologicznej ul. Zawadzkiego 1 - Krupski Młyn.
2011-06-16
ZBA.73511-25/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.