Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
9/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 25.10.2023 r. znak BUP.7021.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3068/645 i 3199/339 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-10-26
OŚR.613.185.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 25.10.2023 r. znak BUP.7021.59.2023) na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3068/645 i 3199/339 (obręb Bobrowniki Śląskie)...
Usunięcie drzew
2023-10-26
OŚR.613.185.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 26.10.2023 r. znak GK.6131.21.2023 (uzupełniony pismem z dnia 16.11.2023 r. znak GK.6131.21.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 27/2 (obręb Wieszowa) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
dot.: wniosek spółki TEX COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 9-11 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2023-11-02
OŚR.6233.7.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 03.11.2023 r. znak MZUiM.412.5.2021 w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 03.11.2023 r. znak MZUiM.412.5.2021 w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
322/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 06.11.2023 r. znak BUP.7021.62.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 262/54 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.186.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 262/54 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.186.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 06.11.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1582/186 (obręb Miedary)...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.188.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1582/186 (obręb Miedary) będącej własnością Gminy Zbrosławice, a w trwałym...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.188.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek op pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na wiatę produkcyjno - magazynową.
2023-11-08
BA. 6740.7.47. 2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2024 decyzje
inne
Umorzenie postępowania administracyjnego.
Przebudowa wiaty magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na wiatę produkcyjno - magazynową.
2023-11-08
BA.6740.7.47.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.
wniosek spółki TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2023-11-13
OŚR.6220.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa III i IV etapu układu komunikacyjnego w rejonie ul. Owocowej w Wieszowie.
2023-11-13
BA.6740.4.144.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja StarostyTarnogórskiego
umorzenie , jako bezprzedmiotowe , postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia spółce TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 pozwolenia na...
2023-11-13
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2024 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę- umorzenie postępowania
Budowa układu drogowego III i IV etap, ul. Owocowa Wieszowa
2023-11-13
BA6740.4.144.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 14.11.2023 r.) p. Agnieszki Baszyńskiej przedstawiciela firmy ZRD ORFIN Spółka komandytowa z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5A – pełnomocnika Gminy Radzionków...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2023 r. znak OŚR.613.124.2023 udzielającej Gminie Radzionków zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1055/34 (obręb...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w części dotyczącej terminu wykonania nasadzeń oraz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych.
2023-11-14
KS.6131.111.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
336/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji energetycznej
2023-11-15
OŚR.6221.60.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki BUD-TRANS Blacha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. A. Krzywoń 32 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie na działce o nr ewid.: 255/6.
2023-11-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 16.11.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 3242/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-11-16
OŚR.613.190.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
342/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3242/16 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry...
Usunięcie drzew
2023-11-16
OŚR.613.190.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji spalania paliw
kotły gazowe
2023-11-16
OŚR.6221.60.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 21.11.2023 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na...
Usuwanie drzew
2023-11-21
OŚR.613.192.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na działce o nr ewid. 186/29 (obręb...
Usuwanie drzew
2023-11-21
OŚR.613.192.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-23
M.6131.70.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
343/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OSR.613.175.2021 z dnia 22.02.2022 r.
w zakresie zmiany gatunków drzew do nasadzeń oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
345/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OSR.613.176.2021 z dnia 22.02.2022 r. w zakresie zmiany
terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.