Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
12/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenia dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 658/16 (obręb Nakło Śląskie) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec
Usunięcie drzew
2023-11-24
OŚR.613.200.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 20.11.2023 r. znak GK.6131.2.14.2023) w sprawie wydania Gminie Świerklaniec zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2548/146 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-11-24
OŚR.613.201.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2023 decyzje
ochrona powietrza
decyzja w zakresie ochrony środowiska
dotycząca eksploatacji instalacji energetycznej
2023-11-29
OŚr.6224.21.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
347/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie
zbiornika do magazynowania oleju napędowego
2023-11-29
OŚR.6221.62.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 22.11.2023 r. osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie (przekazany według kompetencji pismem Urzędu Miasta Radzionków z dnia 29.11.2023 r. znak KS.6131.120.2023) w...
Usunięcie drzew
2023-12-05
OŚR.613.205.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 64 na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 2079/26 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-12-05
OŚR.613.205.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja dotycząca eksploatacji instalacji
do spalania paliw
2023-12-07
OŚR.6224.24.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 (z dnia 07.12.2023 r. znak MZ/34/W/2023/PW-2522) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie...
Usunięciwe drzew
2023-12-11
OŚR.613.206.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1767/45 (obręb Stare Tarnowice)...
Usunięcie drzew
2023-12-11
OŚR.613.206.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Nowe Chechło, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-12-12
GK.6131.2.16.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie – jako bezprzedmiotowego – postępowania administracyjnego w sprawie pobrania odroczonej na 3 lata opłaty za usunięcie drzew w kwocie 6 625,00 zł, związanej z zapisami...
Usunięcie drzew
2023-12-15
OŚR.613.209.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 06.12.2023 r. znak OŚ.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1079/101 (obręb Czekanów) stanowiącej...
usunięcie drzew
2023-12-18
OŚR.613.215.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1079/101 (obręb Czekanów) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2023-12-18
OŚR.613.215.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 13.12.2023 r. znak Ś.6131.1.11.2021) w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.216.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Tarnowskie Góry umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z dnia 17.03.2023 r....
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.216.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 20.12.2023 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2024 r. oraz z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wydania Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe zezwolenia na...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr ewid. 5951/124 (obręb Tarnowskie Góry).
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
351/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Violetty Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Dworcowej 1 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w...
2023-12-21
OŚR.6233.9.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Violetty Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Dworcowej 1 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w...
2023-12-21
OŚR.6233.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2024 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia p. Violetcie Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w...
2023-12-21
OŚR.6233.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2024 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia p. Violetcie Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w...
2023-12-21
OŚR.6233.9.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
353/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2023-12-27
OŚR.6220.5.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
decyzja Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83 o pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2023-12-27
OŚR.6220.5.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Bibliotece i Ośrodkowi Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice, w całości należność w kwocie 35.520,00 zł (słownie...
Usunięcie drzew
2024-01-04
OŚR.613.7.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Violetty Sterna prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Dworcowej 1 o wydanie zezwolenia na zbieranie i...
2024-01-05
OŚR.6233.1.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedszkola Nr 12 o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy, rosnącego na działce o nr ewid. 512/16 obręb Bobrowniki Śląskie,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, będącej w posiadaniu Przedszkola Nr 12.
2024-01-05
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry w całości należność w kwocie 5.760,00 zł (słownie złotych: pięćtysięcysiedemsetsześćdziesiątzłotych/00) z tytułu opłaty ustalonej w decyzji...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.10.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 08.01.2024 r.) osoby fizycznej zamieszkałej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2023 r. znak OŚR.613.147.2023 udzielającej...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.17.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2023 r. znak OŚR.613.147.2023 udzielającej osobie fizycznej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.17.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 20.11.2023 r. znak GK.6131.2.13.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 658/16 (obręb Nakło Śląskie)...
Usunięcie drzew
2024-01-10
OŚR.613.200.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.