Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6116
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
93/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Spółki MAG Kierszniok Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2024-03-07
OŚR.6233.6.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka działającego w obrocie prawnym pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa „MAG-II” Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza...
2024-03-07
OŚR.6233.5.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
decyzja Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83 o pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2023-12-27
OŚR.6220.5.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 20.12.2023 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2024 r. oraz z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wydania Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe zezwolenia na...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr ewid. 5951/124 (obręb Tarnowskie Góry).
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmianę ilości nasadzeń zastępczych.
2024-02-27
Ś.6131.1.20.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmiana ilości nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.34.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131..28.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.129.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
do magazynowania paliw płynnych w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa
2024-03-08
OŚR.6221.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-03-06
GMu.6131.1.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.42.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-02-27
Ś.6131.1.3.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 2 drzew z terenu działki o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.33.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. zezwalającej na usunięcie zieleni
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2024-02-29
gk.6131.2.1.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. w zakresie
miejsca oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.38.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 08.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021 (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021) w sprawie zmiany...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak OŚR.613.138.2021 (zmienionej decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2023 r. znak OŚR.613.179.2022 oraz z dnia...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa bazy magazynowo - przeładunkowej odpadów ul.Laryszowska
2024-04-11
BA.6740.8.150.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 03.04.2024 r. znak M.6131.37.2024) Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek)...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 04.03.2024 r. znak OŚ.6131.11.2024) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice)...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
do magazynowania paliw
2024-03-21
OŚR.6221.13.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 169/70 obręb Pniowiec, 1007/81 obręb Lasowice, 414/108 obręb Tarnowskie Góry, 759/153 obręb...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-01-24
Ś.6131.10.23.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 15 drzew z działek o nr ewid. 169/70 obręb Pniowiec, 215 obręb Lasowice, 414/108 obręb Tarnowskie Góry, 759/153, 720/153, 710/153...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.18.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działek o nr ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu GZK Sp. z o.o.
2024-02-28
L. Dz. 180/02/24
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Zbrosławicach na usunięcie 19 drzew z terenu działki o numerze ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.36.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 26.02.2024 r. znak Ś.6131.1.4.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 27.02.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid. 2995/37 (obręb Miasteczko Śląskie) – ul. Złota Miasteczko Śląskie
Usunięcie krzewów
2024-03-23
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.