Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
62/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla pełnomocnika Gminy Kalety na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o nr ewid. 2430/92 obręb Kalety,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Kalety.

OŚR.613.16.2024
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Nałożenie na Gminę Miasteczko Śląskie – Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy ul. Harcerskiej 5, 42-610 Miasteczko Śląskie, obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych...
usunięcie drzew
2024-01-15
OŚR.613.15.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek dla Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 24.01.2024 r. znak M.6131.6.2024 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 987/120 (obręb Brynica)...
Usunięcie drzew
2024-01-24
OŚR.613.20.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 987/120 (obręb Brynica) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2024-01-24
OŚR.613.20.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry - Przedszkolu Nr 12 na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce 512/16 obręb Bobrowniki Śl.,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach.

OŚR.613.11.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wygaszenie decyzji o symbolu OŚR.613.5.2019 z dnia 15.03.2019 r. w całości,
ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji.
2024-01-26
KES.6131.15.2019
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji OŚR.613.5.2019 z dnia 15.03.2019 r. w całości
ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji.

OŚR.613.19.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 19.12.2023 r. znak Ś.6131.1.2.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 30.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1494/108 (obręb Lasowice) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umarzam osobom fizycznym zamieszkałym w Tarnowskich Górach, w całości należność w kwocie 3.190,00 zł (słownie złotych: trzytysiącestodziewięćdziesiątzłotych/00) z...
Usuwanie drzew
2024-02-08
OŚR.613.25.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 42-674 Zbrosławice, w całości należność w kwocie 67.295,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście...
Usunięcie drzew
2024-02-19
OŚR.613.31.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 07.02.2024 r. znak KS.6131.12.2024) Gminy Radzionków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 20.12.2023 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2024 r. oraz z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wydania Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe zezwolenia na...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr ewid. 5951/124 (obręb Tarnowskie Góry).
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmianę ilości nasadzeń zastępczych.
2024-02-27
Ś.6131.1.20.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmiana ilości nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.34.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131..28.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.129.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-03-06
GMu.6131.1.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.42.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-02-27
Ś.6131.1.3.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 2 drzew z terenu działki o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.33.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. zezwalającej na usunięcie zieleni
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2024-02-29
gk.6131.2.1.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. w zakresie
miejsca oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.38.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 08.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021 (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021) w sprawie zmiany...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak OŚR.613.138.2021 (zmienionej decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2023 r. znak OŚR.613.179.2022 oraz z dnia...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 03.04.2024 r. znak M.6131.37.2024) Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek)...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 04.03.2024 r. znak OŚ.6131.11.2024) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice)...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.