Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
120/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 26.02.2024 r. znak Ś.6131.1.4.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 27.02.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich Górach
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmieniająca
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2024-02-28
OŚR.6224.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działek o nr ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu GZK Sp. z o.o.
2024-02-28
L. Dz. 180/02/24
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. zezwalającej na usunięcie zieleni
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2024-02-29
gk.6131.2.1.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-03-06
GMu.6131.1.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka prowadzącego działalność pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26A o zmianę...
2024-03-07
OŚR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Spółki MAG Kierszniok Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2024-03-07
OŚR.6233.6.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka działającego w obrocie prawnym pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa „MAG-II” Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza...
2024-03-07
OŚR.6233.5.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.: decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca Panu Marcinowi Kierszniokowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego...
2024-03-07
OSR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
do magazynowania paliw płynnych w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa
2024-03-08
OŚR.6221.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Ciepłowni Miasteczko Śląskie
2024-03-11
OSR.6224.10.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 08.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021 (uzupełniony pismem z dnia 25.03.2024 r. znak MZUiM.412.5.2021) w sprawie zmiany...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak OŚR.613.138.2021 (zmienionej decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.02.2023 r. znak OŚR.613.179.2022 oraz z dnia...
Usunięcie drzew
2024-03-11
OŚR.613.45.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 04.03.2024 r. znak OŚ.6131.11.2024) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice)...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki GEKOPLAST S.A z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2024-03-18
OŚR.6220.1.2024
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
do magazynowania paliw
2024-03-21
OŚR.6221.13.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid. 2995/37 (obręb Miasteczko Śląskie) – ul. Złota Miasteczko Śląskie
Usunięcie krzewów
2024-03-23
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek (z dnia 24.03.2024 r. uzupełniony pismem z dnia 09.04.2024 r.) p. Ilony Mrozek z firmy Usługi Projektowe Ilona Mrozek z siedzibą w Bytomiu – pełnomocnika Gminy...
Usunięcie krzewów
2024-03-25
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew z terenu działki 433/32 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w części w posiadaniu os. fiz.
2024-03-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania palie w przemyśle energetycznym
2024-03-26
OŚR.6222.7.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 03.04.2024 r. znak M.6131.37.2024) Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek)...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2024-04-04
GK.6131.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usuniecie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 815/111 obręb Pniowiec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-04-08
BUP.7021.21.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 (z dnia 04.04.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 na usunięcie drzew z terenu działki o numerze...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
dla Fermy drobiu
2024-04-10
OŚR.6221.16.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa bazy magazynowo - przeładunkowej odpadów ul.Laryszowska
2024-04-11
BA.6740.8.150.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.