Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
319/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Przedszkolu w Zbrosławicach na usunięcie 4 drzew
z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu (zarząd trwały) Przedszkola w Zbrosławicach.

OŚR.613.169.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 22 drzew z terenu działki o nr ewid. 1343/101 obręb Lasowice
stanowiącej własność i będącejw posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.165.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 286/34 obręb Rybna,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.148.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
334/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 70 drzew z terenu działek o nr ewid. 2247/29, 1915/47, 1153/53, 2096/53, 2096/29, 1849/44, 795/71, 1161/15, 289/10, 291/10, 288/12 obręb...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.132.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
344/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.175.2021 z dnia 22.02.2022 r.
w zakresie zmiany gatunków drzew do nasadzeń oraz zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.195.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
346/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.175.2021 z dnia 22.02.2022 r. w zakresie zmiany
terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.194.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.32.2020 z dnia 19.05.2020 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.119.2020 r. z dnia 19.11.2020 r.

OŚR.613.198.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w zakresie terminu wykonania nasadzeń o raz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych w zamian za usuwaną zieleń.

OŚR.613.189.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tarnowskie Góry opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.29.2019 z dnia 25.04.2019 r.

OŚR.613.175.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Miasteczko Śląskie opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.110.2018 z dnia 08.10.2018 r.

OŚR.613.212.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Miasteczko Śląskie opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.73.2019 z dnia 11.07.2019 r.

OŚR.613.211.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Miasteczko Śląskie opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.43.2019 z dnia 08.07.2019 r.

OŚR.613.1.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Radzionków opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.195.2018 z dnia 01.02.2019 r.

OŚR.613.2.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid. 385/120 obręb Karchowice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.97.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 34/2 obręb Szałsza,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.118.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tarnowskie Góry - Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.10.2019 z dnia 16.04.2019 r.

OŚR.613.12.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tarnowskie Góry - Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.35.2019 z dnia 07.06.2019 r.

OŚR.613.13.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Spółce NEXUS Sp. z o.o. opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.92.2019 z dnia 30.09.2019 r.

OŚR.613.5.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na usunięcie 2 drzew na działkach o nr ewid. 2225/4 i 2226/4 obręb Strzybnica,
stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu GPW. S.A.

OŚR.613.21.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla pełnomocnika Gminy Kalety na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o nr ewid. 2430/92 obręb Kalety,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Kalety.

OŚR.613.16.2024
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry - Przedszkolu Nr 12 na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce 512/16 obręb Bobrowniki Śl.,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach.

OŚR.613.11.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji OŚR.613.5.2019 z dnia 15.03.2019 r. w całości
ze względu na odstąpienie od realizacji inwestycji.

OŚR.613.19.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmiana ilości nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.34.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.129.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew rosnących na działce o numerze ewid. 298/11 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.42.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 2 drzew z terenu działki o numerze ewid. 903/88 obręb Sowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.33.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. w zakresie
miejsca oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.38.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 15 drzew z działek o nr ewid. 169/70 obręb Pniowiec, 215 obręb Lasowice, 414/108 obręb Tarnowskie Góry, 759/153, 720/153, 710/153...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.18.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Zbrosławicach na usunięcie 19 drzew z terenu działki o numerze ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.36.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 17 drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Chechło Nowe,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.208.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.