Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
122/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek (z dnia 24.03.2024 r. uzupełniony pismem z dnia 09.04.2024 r.) p. Ilony Mrozek z firmy Usługi Projektowe Ilona Mrozek z siedzibą w Bytomiu – pełnomocnika Gminy...
Usunięcie krzewów
2024-03-25
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich Górach
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Nowe Chechło, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-12-12
GK.6131.2.16.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 17 drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Chechło Nowe,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.208.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usuniecie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 815/111 obręb Pniowiec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-04-08
BUP.7021.21.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 815/111 obręb Pniowiec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.69.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec naliczoną opłatę za usunięcie zieleni w decyzji OŚR.613.127.2017 z dnia 10.11.2017 r.,
w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, wskazanych w w/w decyzji.

OŚR.613.44.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec naliczoną opłatę za usunięcie zieleni w decyzji OŚR.613.15.2018 z dnia 29.06.2018 r.,
w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, wskazanych w w/w decyzji.

OŚR.613.43.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2024-04-04
GK.6131.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.67.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
dla Fermy drobiu
2024-04-10
OŚR.6221.16.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2024 decyzje
ochrona powietrza
zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
w Ciepłowni Miasteczko Śl.
2024-04-18
OŚR.6224.11.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania palie w przemyśle energetycznym
2024-03-26
OŚR.6222.7.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym
2024-05-06
OŚR.6222.10.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o pozwolenie na budowę.
Farma fotowoltaiczna nr dz. 504/3
2024-05-10
BA.6740.3.30.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o pozwolenie na budowę.
Farma fotowoltaiczna nr dz. 227/2, 228/2, 350/2
2024-05-09
BA.6740.3.28.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 (z dnia 04.04.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 na usunięcie drzew z terenu działki o numerze...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew z terenu działki 433/32 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w części w posiadaniu os. fiz.
2024-03-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew z terenu działki o nr ewid. 433/32 obręb Strzybnica,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu os. fiz.

OŚR.613.57.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wygaszenie w całości decyzji o symbolu OŚR.613.26.2020 z dnia 20.07.2020 r.
ze względu na odstąpienie od usunięcia drzew.
2024-04-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wygaszająca w całości decyzję o symbolu OŚR.613.26.2020 z dnia 20.07.2020 r.
ze względu na odstąpienie od usunięcia drzew.

OŚR.613.86.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.29.2020 z dnia 15.06.2020 r.

OŚR.613.76.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tworóg opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.192.2019 z dnia 10.02.2020 r.

OŚR.613.192.2019
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 23.01.2024 r. znak Grp.OŚ.6131.S.1.2023 (z datą wpływu do Starostwa: 25.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr...
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 736/55 (obręb Tworóg) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tworóg (ul....
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.132.2023 z dnia 13.12.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.
2024-05-21
KS.6131.86.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzje ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.132.2023 z dnia 13.12.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.

OŚR.613.105.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Piotra Rakwic prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "RAVIS" Piotr Rakwic z siedzibą w Ziemięcicach przy ul. Polnej 18 o wydanie zezwolenia na zbieranie...
2024-05-22
OSR.6233.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.: decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca Panu Marcinowi Kierszniokowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego...
2024-03-07
OSR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.