Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
62/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przem. z myjni samoch. w Radzionkowie
2011-01-13
VOŚR/G. 6223-5/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z kompleksu sportowego Orlik w Ziemięcicach
2011-01-07
VOŚR/G. 6223-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
przebudowa przepustów i przebudowa obiektów mostowych
2011-04-01
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozw. wodnopr.
poprowadzenie przez wody cieku Stoła (w km 19+866) gazociągu
2011-03-17
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Kompostownia pryzmowa ul. Laryszowska Tarnowskie Góry.
2011-04-07
ZBA.73518-320/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach ul. Pokoju i ul. Częstochowska.
2011-01-31
ZBA.73518-150/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa kompostowni pryzmowej ul. Laryszowska - Tarnowskie Góry.
2011-04-07
ZBa.73518-320/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 decyzje
inne
Decyzja umorzenie.
Umorzenie postępowania w spr. budowy kompostowni ul. Laryszowska Tarnowskie Góry.
2011-02-03
ZBA.73518-161/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie.
Umorzenie postępowania w sprawie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków ul. Sosnowa Szałsza.
2011-01-24
ZBA.73514-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Pozwolenie na budowę zbiornika magazynowego skroplonego azotu ul. Zawadzkiego 1 Krupski Młyn.
2011-03-01
ZBA.73511-9/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwolenie na budowę
Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sielanka Tarnowskie Góry.
2011-03-09
ZBA.73518-156/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Sielanka Tarnowskie Góry.
2011-03-09
ZBA.73518-155/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Budowa zbiornika magazynowego skroplonego azotu. Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 1 nr dz. 27/2.
2011-03-01
ZBA.73511-9/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
poprowadzenie przez wody rzeki Brynicy (w km 39+990, 47+990) linii światłowiodowej
2011-03-01
VOŚR/G. 6224-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz wprowadzenia do wód cieków wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej w Tworogu
2011-02-04
VOŚR/G. 6223-19/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających subs. szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z ręcznej myjni samochodowej w Radzionkowie
2011-01-13
VOŚR/G. 6223-5/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (systemu rozsączania AZURA) i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Ziemięcicach
2010-10-21
VOŚR/G. 6223-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi w Pyrzowicach
2011-01-12
VOŚR/G. 6223-4/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na poprowadzenie prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) kanalizacji w Potępie
2010-12-17
VOŚR/G. 6224-1/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
poprowadzenie kanalizacji prze wody rzeki Mała Panew (w km 81+690) w Potępie
2010-12-17
GOŚR/G.6224-26/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o zmianę decyzji
zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Księży Las
2010-12-15
gośr/G. 6223-78/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
VOŚR/G. 6224-2/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urządzenia wodnego (studni)
2010-12-10
GOŚR/G. 6223-77/10
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Stoła (w km 14+800) oczyszczonych w oczyszczalni Leśna w Tarnowskich Górach
2010-11-29
GOŚR/G. 6223-76/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Rokitnickiego (w km 5+905) oczyszczonych w oczyszczalni w Zabrzu-Mikulczycach
2010-10-20
VOŚR/G. 6223-12/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do Rowu Swierklanieckiego w km 3+195 - rowu paskowego Zbiornika Kozłowa Góra wód opadowych i roztopowych z ściekami przemysłowymi
2010-11-18
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do cieku Stoła wód opadowych i roztopowych i ścieków przemysłowych
2010-10-28
GOŚR/G. 6223-73/10
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów kanalizacji) oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych w Szałszy /gm. Zbrosławice/
2010-10-11
GOŚR/G. 6223-66/10
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona wód
decyzja
pozwolenia wodnoprawne w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opadowych roztopowych z chodnika i drogi powiatowej w Świętoszowicach /gm. Zbrosławice/
2010-09-23
VOŚR/G. 6223-2/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.