Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
111/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 03.04.2024 r. znak M.6131.37.2024) Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek)...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 476/6 (obręb Żyglinek) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usuniecie drzew
2024-04-03
OŚR.613.68.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 04.03.2024 r. znak OŚ.6131.11.2024) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice)...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 3285/632 i 3281/632 (obręb Zbrosławice) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2024-03-12
OŚR.613.49.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 169/70 obręb Pniowiec, 1007/81 obręb Lasowice, 414/108 obręb Tarnowskie Góry, 759/153 obręb...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-01-24
Ś.6131.10.23.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 15 drzew z działek o nr ewid. 169/70 obręb Pniowiec, 215 obręb Lasowice, 414/108 obręb Tarnowskie Góry, 759/153, 720/153, 710/153...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.18.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 drzew z terenu działek o nr ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu GZK Sp. z o.o.
2024-02-28
L. Dz. 180/02/24
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Zbrosławicach na usunięcie 19 drzew z terenu działki o numerze ewid. 205/41 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.36.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 26.02.2024 r. znak Ś.6131.1.4.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 27.02.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich...
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid. 2995/37 (obręb Miasteczko Śląskie) – ul. Złota Miasteczko Śląskie
Usunięcie krzewów
2024-03-23
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich Górach
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Nowe Chechło, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-12-12
GK.6131.2.16.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 17 drzew gatunku sosna zwyczajna z terenu działki o nr ewid. 1445/59 obręb Chechło Nowe,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.208.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usuniecie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 815/111 obręb Pniowiec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2024-04-08
BUP.7021.21.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew z terenu działki o nr ewid. 815/111 obręb Pniowiec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.69.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec naliczoną opłatę za usunięcie zieleni w decyzji OŚR.613.127.2017 z dnia 10.11.2017 r.,
w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, wskazanych w w/w decyzji.

OŚR.613.44.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec naliczoną opłatę za usunięcie zieleni w decyzji OŚR.613.15.2018 z dnia 29.06.2018 r.,
w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, wskazanych w w/w decyzji.

OŚR.613.43.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2024-04-04
GK.6131.7.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 42 obręb Ziemięcice
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.67.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 (z dnia 04.04.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach przy ul. Armii Krajowej 1 na usunięcie drzew z terenu działki o numerze...
Usunięcie drzew
2024-04-08
OŚR.613.70.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew z terenu działki 433/32 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w części w posiadaniu os. fiz.
2024-03-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew z terenu działki o nr ewid. 433/32 obręb Strzybnica,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu os. fiz.

OŚR.613.57.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wygaszenie w całości decyzji o symbolu OŚR.613.26.2020 z dnia 20.07.2020 r.
ze względu na odstąpienie od usunięcia drzew.
2024-04-25
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja wygaszająca w całości decyzję o symbolu OŚR.613.26.2020 z dnia 20.07.2020 r.
ze względu na odstąpienie od usunięcia drzew.

OŚR.613.86.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.29.2020 z dnia 15.06.2020 r.

OŚR.613.76.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tworóg opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.192.2019 z dnia 10.02.2020 r.

OŚR.613.192.2019
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 23.01.2024 r. znak Grp.OŚ.6131.S.1.2023 (z datą wpływu do Starostwa: 25.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr...
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 736/55 (obręb Tworóg) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tworóg (ul....
Usunięcie drzew
2024-01-25
OŚR.613.22.2024
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.132.2023 z dnia 13.12.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew.
2024-05-21
KS.6131.86.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.