Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
252/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244O relacji Gołuszowice-Zawiszyce

KI.6220.5.16.2021.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadbudowa zbiornika na olej silnikowy w obrębie istniejącej stacji zbiorników magazynowych na...
2021-06-30
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja Nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Nadbudowa zbiornika na olej silnikowy w obrębie istniejącej stacji zbiorników magazynowych na terenie...

BŚK.6220.8.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
osobie fizycznej na usunięcie 1 drzewa - świerk pospolity o obwodzie pnia 144 cm - rosnącego na dz. nr 137 KM 30, na terenie posesji przy ul. Conrada.
2021-09-21
KZ.6131.179.2021. MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobom fizycznym na usunięcie 1 suchego drzewa - świerk pospolity o obwodzie pnia 133 cm - rosnącego na terenie posesji przy ul. Kasprowicza, pod warunkiem wykonania nasadzenia zamiennego.
2021-09-21
KZ.6131.178.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 2 drzew - 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 178 cm i 1 buk zwyczajny o obwodzie pnia 338 cm - rosnących na terenie...
2021-09-20
KZ.6131.177.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 843/104 obręb Opatowice,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.129.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. (posiadacza działki) na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 843/104 obręb Opatowice,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2021-08-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 2 obumierających drzew - jesion wyniosły o obwodach pni kolejno: 126 i 138 cm - rosnących na terenie dz. nr 68/12 KM...
2021-09-21
KZ.6131.175.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - olsza czarna o obwodzie pnia 146 cm - rosnącego na terenie dz. nr 23 KM 15, na skarpie sopockiej, przy ul....
2021-09-21
KZ.6131.174.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - olsza czarna o obwodzie pnia 182 cm - rosnącego na terenie dz. nr 23 KM 15 na skarpie sopockiej, przy ul....
2021-09-21
KZ.6131.173.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie
w sprawie wydania zezwolenia dla Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - olsza czarna o obwodzie pnia 198 cm - rosnącego na skarpie przy ul....
2021-09-21
KZ.6131.172.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - buk zwyczajny o obwodzie pnia 171 cm - rosnącego na skarpie przy ul. Winieckiego, dz. nr 20 KM 15.
2021-09-20
KZ.6131.171.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - buk zwyczajny o obwodzie pnia 133 cm - rosnącego na terenie dz. nr 23 KM 15, na skarpie przy ul. Winieckiego.
2021-09-20
KZ.6131.170.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca opłatę administracyjną
za usunięcie 75 sztuk drzew z działki nr 286/10 położonej w miejscowości Gołuń, obręb Wdzydze

OS.6131.153.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 173 cm - rosnącego na skarpie sopockiej, przy ul. Winieckiego, na odcinku...
2021-09-21
KZ.6131.169.2021.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa przenośników taśmowych do transportu pyłu stalowniczego.
2021-09-16
BA.6740.2.93.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Robinia akacjowa, 1 szt. Klon jawor rosnących na gruntach Gminy Obrazów, dz. o nr ewid. 89 obręb Głazów, jednostka...
Drzewa kolidują z planowaną inwestycją. Ponadto drzewa są dwupienne V - kształtne, co zwiększa niebezpieczeństwo upadku drzewa.
2021-08-19
ŚLR.613.25.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Obrazów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Robinia akacjowa, 1 szt. Klon jawor rosnących na gruntach Gminy Obrazów, dz. o nr ewid. 89 obręb Głazów, jednostka...
Drzewa kolidują z planowaną inwestycją.
2021-08-19
IOS.6131.5.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Obrazów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Wiśnia ptasia rosnąca na gruntach Gminy Samborzec, dz. o nr ewid.109/9 obręb Samborzec, jednostka ewidencyjna Samborzec.
Drzewo w złym stanie fitosanitarnym. Widoczne rany z której sączą sie tzw. "wycieki gumowe"oraz towarzyszące im nekrozy i zrakowacenia są bardzo szkodliwe dla drzewa ponieważ...
2021-07-19
ŚLR.613.24.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Samborzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 suchego drzewa - klon jawor o obwodzie pnia 186 cm - rosnącego na terenie dz.nr 106/1 KM 6 przy ul. Kraszewskiego,...
2021-09-27
KZ.6131. 166.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Wiśnia ptasia rosnąca na gruntach Gminy Samborzec, dz. o nr ewid.109/9 obręb Samborzec, jednostka ewidencyjna Samborzec.
Drzewo w złym stanie fitosanitarnym. Widoczne rany z której sączą sie tzw. "wycieki gumowe".
2021-07-19
IG.6131.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Samborzec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Burmistrza Gminy Baborów dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa z terenu działki o nr ewid. 704/2 obręb Baborów oraz 5 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 65/4 obręb Szczyty
2021-10-12
AOS.6131.88.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - klon zwyczajny o obwodzie pnia 153 cm - rosnącego na terenie dz. nr 40/2 KM 13, przy ul. Malczewskiego.
2021-09-27
KZ.6131.165.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego .
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 110 mb na działkach nr ewid. 481, 479, 560, 492, 556, 555, 554, 565 położonych w miejscowości Żarówka
2021-10-12
BI. II. 6733.202.2021
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 2 suchych drzew - olsza czarna o obwodach pni kolejno: 103 i 114 cm - rosnących na terenie dz. nr 11/2 KM 14 w Parku...
2021-09-14
KZ.6131.164.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Sandomierz, dz. o nr ewid.2226 obręb Sandomierz Poscaleniowy, jednostka...
Drzewo w złym stanie fitosanitarnym (zamiera). Przy drzewie były prowadzone w pasie zieleni prace polegające na położeniu linii światłowodowych, co mogło uszkodzić korzenie. W...
2021-07-13
ŚLR.613.23.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Sandomierz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Sandomierz, dz. o nr ewid.2226 obręb Sandomierz Poscaleniowy, jednostka...
Drzewo w złym stanie fitosanitarnym (zamiera).
2021-07-13
NK.6131.46.2021.ALK
świętokrzyskie / sandomierski / Sandomierz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Dwikozy, dz. o nr ewid.37 obręb Rzeczyca Sucha, jednostka ewidencyjna Dwikozy.
Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumarłe). Drzewa wystawione są na ekspozycję wiatru ( nie są osłonięte przez inne drzewa lub budynki), co jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na...
2021-07-01
ŚLR.613.22.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Świerk pospolity rosnących na gruntach Gminy Dwikozy, dz. o nr ewid.37 obręb Rzeczyca Sucha, jednostka ewidencyjna Dwikozy.
Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumarłe). Znajdują się na placu zabaw (rosną w ogólnodostępnym miejscu).
2021-07-01
OŚR.6131.15.2021.W.K
świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.