Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5271
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
229/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Gmina Tworóg usuniecie krzewów z terenu działki o nr ewid.. 218 obręb Koty
.
2021-08-02
OŚR.613.120.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji kwaśnej huta Miasteczko Śląskie
2021-09-16
BA.6740.2.92.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las
.
2021-07-02
OŚR.613.103.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 59 obręb Księży Las
.
2021-07-02
OŚR.613.103.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2016 r. znak OŚR.R.613.128.2016 zezwalającej Gminie Tarnowskie Góry na usuniecie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid....
.
2021-01-15
OŚR.613.12.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.10.2016 r. znak OŚR.R.613.128.2016 zezwalającej Gminie Tarnowskie Góry na usuniecie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid....
.
2021-01-15
OŚR.R.613.12.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie spółce TG NOVA Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Tarnowskich Górach opłaty za usunięcie drzew wynikającej z decyzji z dnia 15.09.2016 znak OŚR.R.613.112.2016 (zmienionej decyzją z...
.
2021-01-07
OŚR.613.1.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków - Przedszkola nr 3 przy ul. Szymały 38 w Radzionkowie na usuniecie drzew z terenu działki o nr ewid. 1166/29 obręb Radzionków
.
2021-06-29
OŚR.613.100.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.09.2021 r. znak OŚR.613.107.2021 umarzająca Gminie Świerklaniec należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji o symbolu OŚR.R.613.221.2015 z dnia...
.
2021-07-15
OŚR.613.107.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.09.2021 r. znak OŚR.613.106.2021 umarzająca Gminie Świerklaniec należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji o symbolu OŚR.R.613.198.2015 z dnia...
.
2021-07-15
OŚR.613.106.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.09.2021 r. znak OŚR.613.105.2021 umarzająca Gminie Świerklaniec należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji o symbolu OŚR.R.613.182.2015 z dnia...
.
2021-07-15
OŚR.613.105.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej Wieszowa.
2021-08-16
BA.6740.4.268.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę - Wieszowa.
Budowa farmy fotowoltaicznej.
2021-08-16
BA.6740.4.269.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa stacji paliw ul. Batalionów Chłopskich 2
2021-08-11
BA.6740.8.712.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki PREMEDIA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 159 o zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie udzielonego decyzją Marszałka Woj. Śl. z dnia...
2021-08-18
OŚR.6233.7.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej.
2021-08-16
BA.6740.4.270.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej.
2021-08-16
BA.6740.4.271.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 27 drzew
z terenu działek o nr ewid. 1814/111, 1679/112, 62/16, 244/16, 279/10, 278/10, 3451/127, 2729/128, 71/16, 277/14, 134/14, 1850/104 obręb Nakło Śląskie.

OŚR.613.60.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 1814/111, 1679/112, 62/16, 244/16, 279/10, 278/10, 3451/127, 2729/128, 71/16, 277/14, 134/14, 1850/104 obręb Nakło Śląskie.
2021-03-17
GK.6131.2.4.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 100/15 obręb Nakło Śląskie.

OŚR.613.96.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim o wydanie zezwolenia
na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 100/15 obręb Nakło Śląskie.
2021-06-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 524/23 obręb Sowice ROD "Za Torami" w Tarnowskich Górach
.
2021-08-02
OŚR.613.122.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 524/23 obręb Sowice ROD "Za Torami" w Tarnowskich Górach
.
2021-08-02
OŚR.613.122.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek p. Tomasza Gacek prowadzącego działalność pod firmą: TomZłom Tomasz Gacek z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Leśnej 4 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
2021-08-05
OŚR.6233.5.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry udzielające zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 263/54 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-07-27
OŚR.613.123.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry udzielające zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 263/54 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-07-27
OŚR.613.123.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry udzielające zezwolenia na usunięcie drzew w rejonie ul. Św. Katarzyny i ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
.
2021-05-13
OŚR.613.80.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry udzielające zezwolenia na usunięcie drzew w rejonie ul. Św. Katarzyny i ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
.
2021-05-13
OŚR.613.80.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Budowa zakładu demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów złomu oraz z instalacjami wewnętrznymi, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, bezodpływowym zbiornikiem na...
2021-06-02
BA.6740.9.120.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 3 drzew
z terenu działek o nr ewid. 4022/124 i 306/115 obręb Tarnowskie Góry.

OŚR.613.118.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.