Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
54/2018 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w...

WOO.411.43.2017.JR
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w...

NNZ.42.1.BB.3.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 45/6 w obrębie geodezyjnym Prądki,...
2019-02-18
OŚ.6220.4.2019. OŚ.5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa centrum spedycyjnego - obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.
2018-09-17
NNZ.42.1.BB.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.

WOO.410.363.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.
2018-08-01
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele.
2018-08-01
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2018 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w miejscowości Ciele charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w...

WOO.411.43.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ciele Południe" w...

NNZ.42.1.BB.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

WOO.410.460.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018-11-21
NNZ.42.1.BB.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

WOO.410.313.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018-06-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
2018-06-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2018 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota charakteryzuje...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i...

WOO.411.46.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2018 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i...

NNZ.42.1.BB.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2018 inne dokumenty
inne
"informacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ferm drobiu w Cielu"
informacja

OŚ.6220.47.2015.KOŚ OŚ.6220.48.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2018 decyzje
inne
decyzja nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 Kruszyn Krajeński

KOŚ.6220.50.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.50.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota” - (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126, 54/127, 54/128, 54/129, 54/130, 54/131, 54/132,...
2018-07-06
KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2018 decyzje
inne
decyzja nr 5/2018 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota” – w rejonie ulic Kurierskiej i Urodzajnej w Lisim Ogonie (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126,...

KOŚ.6220.6.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2018 decyzje
inne
decyzja nr 4/2018 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług komunalnych TARO Sp. z o.o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...

KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
2018-06-15
NNZ.42.1.BB.3.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota

WOO.410.247.2018.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2018 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
2018-06-18
NNZ.9022.1.334.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.