Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273510
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
213/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
świerk pospolity 3 szt. bez opłat, bez warunku nasadzeń zastępczych

GR.6131.153.2016
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
świerk pospolity 8 szt. bez opłat, bez warunku nasadzeń zastępczych 31.12.2016r.

GR.6131.182.2016
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
świerk pospolity 8 szt. bez opłat, w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych 3 szt. 31.12.2016r.

GR.6131.182.2016
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
świerk pospolity 1 szt. bez opłat, bez warunku nasadzeń zastępczych 31.03.2017r.

GR. 6131.203.2016
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
robinia akacjowa - 1szt bez opłat, w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych 2 szt. 31.12.2017

GR.6131.38.2017
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów
wierzba biała - 1szt bez opłat, w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych 2 szt. 31.12.2017

GR.6131.39.2017
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
1 drzewo; dz. nr 162; obr. 115; ul. Juranda

WOŚ.6131.110.2012.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2019 decyzje
inne
decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości dz. nr 24/1 obr. 5 w Świnoujściu

WOS.6131.180.2019.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Dot. pozwolenia na usuniecie drzewa
Gat. jesion wyniosły 3 szt, akacja 1 szt. obręb Lewice dz. nr 876
2017-03-20
BG.6131..25.1.2017.AW
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2012 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
odpady
2012-09-19
OS.I.6232.19.2012
wielkopolskie / leszczyński / Włoszakowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2015 inne dokumenty
inne
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu wraz ze sporządzeniem strategicznej oceny...
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu do 4 grudnia 2015 r. Wnioski mogą być składane: -...

IR.6722.1.1.2015
podlaskie / siemiatycki / Mielnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo”
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bądkowo” Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

PPiB.6721.PL.B.01.2017
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2022 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOŚ.6220.10.2021.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko...
Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gombrowicza w Gnieźnie na terenie działek o nr ewid. 1/26, 1/27, 1/28 ark. 57. Termin udostępnienia treści powyższej decyzji w...

WOŚ.6220.10.2021.2022
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2014 inne dokumenty
inne
OGŁOSZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...
przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Płotach Nr XLIII/388/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz...

PPiB-6721/JG/20/2014
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
344/2016 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo dot. Wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew .
Pismo w sprawie złożonego wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gat. świerk-6 szt. rosnących na działce nr 362 w m.Szczerbaków.

G.K.III.6131.173.2016
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2012 postanowienia
inne
Postanowienie nakładające na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: - przebudowie wraz ze zmianą...
Realizacja przedsięwzięcia

OŚ.6220.51.2012
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
524/2017 postanowienia
inne
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zespołu budynków mieszkalych wielorodzinnych, budynków biurowych, usługowych i magazynowych z pełną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz garażami podziemnymi i...

WKŚ-I-ZŚ.6220.10.2017.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2013 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie nie stwierdzajace potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budynek produkcyjny z linia technologiczną do wytworzenia...

PTR.6220.13.2012.6
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2014 decyzje
inne
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego – fermy norek wraz z...

OŚ.6220.4.2014
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2014 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew sieci telekomunikacyjnej przez spółkę LIVENET sp. z o. o. z wniosku ECOONE Sp. z o.o.
.
2013-11-18
OŚR.G.6341.175.2013
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów na terenie PROSPONA Sp. z o.o. w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej11

WOŚ.6221.07.2012.R.P.
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
359/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne dla Polskiej Spółki Gazownictwa na przekroczenie cieku Ożarowickiego
.
2013-09-20
OŚR.G.4341.133.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
854/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera
2017-08-21
NS/NZ/522/67/17
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 inne dokumenty
inne
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn.:wykonanie urządzeń do poboru wody dla otworu studziennego nr 3 na działce nr 202/ 4, obręb...
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn.:wykonanie urządzeń do poboru wody dla otworu studziennego nr 3 na działce nr 202/ 4, obręb...
2020-04-02
OS.6220.1.2020
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2014 inne wnioski
inne
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 58, obręb Ługowina,...
2014-10-17
OŚiGW.6220.11.2014
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 24 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 76 w Olsztynie
2015-12-30
SD.6131.808.2015.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
390/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Lubelskiej 1 .w Olsztynie
2018-10-05
SD.6131.332.2018.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek firmy "Bodzio" Fabryka Mebli z/s w Goszczu
Wniosek o zezwolenie na wycinkę. drzew z terenu działek o nr ew:867/1, 867/3, 867/4 przy Al. Kilińskiego 6
2013-01-07
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniemi budową infrastruktury towarzyszącej"
2023-03-17
nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1125/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o halę produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniami".
"Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o halę produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą techniczną i utwardzeniami".
2015-11-06
GK-O.6220.12.2015
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.