Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
139/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 1 jesionu pod warunkiem zastąpienia oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego jesionu z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kliczkowskiej 26
2011-07-05
DIM.Oś.6131.57.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 obumarłych topoli z posesji przy ul. Garbarskiej
2011-07-06
DIM.Oś.6131.68.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 m2 krzewów z posesji Urzędu Gminy przy ul. Głowackiego 4, pod warunkiem zastąpienia
2011-07-07
DIM.Oś.6131.71.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 klonów pod warunkiem zastąpienia 12 sztukami klonów, z terenu pomiędzy ul. Westerplatte i Równą
2011-07-07
DIM.Oś.6131.69.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 1 grochodrzewu oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 45
2011-07-13
DIM.Oś.6131.72.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 7 grabów i 2 klonów z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 27-31a
2011-07-14
DIM.Oś.6131.73.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 świerków i 3 sosen z terenu ogrodu działkowego przy ul. Nasypowej
2011-07-15
DIM.Oś.6131.74.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 18 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Marusarzówny
2011-07-18
DIM.Oś.6131.76.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4-pniowej lipy z terenu bezy PKS przy ul. Kolejowej 1D
2011-07-20
DIM.Oś.6131.77.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Chopina
2011-07-27
DIM.Oś.6131.79.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie lipy z posesji przy ul. Licznikowej 6, pod warunkiem zastąpienia
2011-07-28
DIM.Oś.6131.66.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z cmentarza przy al. Brzozowej
2011-08-03
DIM.Oś.6131.84.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "GRYPHON" : "Wdrożenie innowacyjnej linii do odzysku odpadu PP i PE w procesie produkcyjnym...
2011-08-08
DIM.Oś.6220.6.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 topoli z posesji ul. Wiśniowa 11
2011-08-08
DIM.Oś.6131.75.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłych : 2-pniowego klonu z ul. Saperów 23 i obumarłego cisu z ul. Rolniczej 8
2011-08-17
DIM.Oś.6131.87.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłej topoli z posesji ul. Leśna 13
2011-08-22
DIM.Oś.6131.89.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 10 topoli, 2 klonów, 1 grochodrzewu, 1 jesionu i 10 m2 krzewów z posesji ul. Wiśniowa , pod warunkiem zastąpienia 20 szt. drzewek.
2011-08-25
DIM.Oś.6131.88.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 topoli i 5 m2 krzewów z posesji ul. Wiśniowa , pod warunkiem zastąpienia 10 szt. drzewek.
2011-08-26
DIM.Oś.6131.78.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z posesji przy ul. Wiśniowej , pod warunkiem zastąpienia 5 szt. drzewek.
2011-08-26
DIM.Oś.6131.82.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 12 topoli z posesji przy ul. Licznikowej , pod warunkiem zastąpienia 12 szt. drzewek.
2011-08-26
DIM.Oś.6131.86.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego klonu z posesji przy ul. Kościuszki
2011-08-30
DIM.Oś.6131.94.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 117 drzew i 50 m2 krzewów z brzegów rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Kraszowickiej
2011-08-30
DIM.Oś.6131.80.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 4 wierzb z posesji przy ul. Kolejowej 3 , pod warunkiem zastąpienia 5 szt. drzewek.
2011-09-06
DIM.Oś.6131.85.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 17 żywotników z posesji przy ul. Świerkowej , pod warunkiem zastąpienia 20 szt. drzewek.
2011-09-06
DIM.Oś.6131.83.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłej sosny z posesji przy ul. Czereśniowej
2011-09-07
DIM.Oś.6131.97.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarząbu i sosny z posesji przy ul. Prądzyńskiego 105
2011-09-07
DIM.Oś.6131.98.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie zamierającego jarząbu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 99
2011-09-07
DIM.Oś.6131.99.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 obumarłych jarząbów z posesji przy ul. Ks. Agnieszki 5-11
2011-09-14
DIM.Oś.6131.103.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z posesji Gimnazjum nr 3 przy ul. Saperów 27a
2011-09-14
DIM.Oś.6131.105.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 brzóz i 2 jarząbów z posesji przy ul. Wróblewskiego 31-35 oraz 1 jarząbu z posesji przy ul. Marcinkowskiego 43
2011-09-15
DIM.Oś.6131.102.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.