Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
313/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja nr 16/2014 z dnia 28.08.2014 r. znak: GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie przy ul. Rybackiej 4A w Słupsku dla Spółki Energa Wywarzanie S.A. z siedzibą w Straszynie przy ul. Hoffmanna 5

GKMiOŚ-RKŚ-VII.6233.19.2014
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zmiana terminu dokonania nasadzeń zastępczych z decyzji GKRW.6131.50.2011. GKRW.6131.120.2012

GKRW.6131.120.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (16 szt. dąb szypułkowy, 9 szt. olsza czarna, 20 szt. sosna pospolita, 1 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. topola osika) z terenu nieruchomości nr ewid. 289, 461, 460,...

GKRW.6131.133.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Zgoda na wycinkę drzew (73 szt: wierzba (3), jesion (6), akacja (9), olcha (40), topola (15)) z terenu nieruchomości nr ewid. 226, obręb geodezyjny Zatom Nowy

GKRW.6131.214.2014
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (12 szt. topola osika, 1 szt. brzoza brodawkowata, 17. szt olcha czarna) z terenu nieruchomości nr ewid. 376, 375, 388, 83, 82, 81, Mierzyn-Drzewce. Brak zgody na wycinkę...

GKRW.6131.31.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (15 szt. wierzba biała, 15 szt. olcha czarna) z terenu nieruchomości nr ewid. 78/8, Wielowieś. GKRW.6131.37.2012

GKRW.6131.37.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (1 szt. sosna pospolita) z terenu nieruchomości nr ewid. 510, Bielsko. GKRW.6131.45.2012

GKRW.6131.45.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2020 inne dokumenty
inne
opinia
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa wodociągu DN500 w Bytomiu na odcinku od ul. Małgorzatki do ul. Ostatniej” z...
2020-06-08
GL.ZZŚ.1.435.76.2020.MS
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2020 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gliwicacg
stwierdzająca, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pracach modernizacyjnych istniejącej hali produkcyjnej zakładu...
2020-05-20
Gl.ZZŚ.I.435.69.2020.MS
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska rosnących na działce ewidencyjnej nr 985 a.m. 3 obręb Kolonowskie.

Gmk.6131.10.2018
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew z gatunku świerk rosnących na działce 481/12 położonej w Zbytkowie.

GNS.6131.10.11
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie piętnastu krzewów z gatunku tuja rosnących na działce 560/101 położonej w Strumieniu.

GNS.6131.33.2011
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu drzew (dwie wierzby i cztery olsze) rosnących w granicy działek 830/1 i 822/5 położonych w Drogomyślu.

GNS.6131.61.2011
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie dwunastu drzew z gatunku modrzew rosnących na działce 219/7 , oraz dwunastu rosnących na działce 291/3, a także siedmiu rosnących na działce 291/13...

GNS.6131.89.2011
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2024 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Lubuń” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną“, planowanego do realizacji na terenie działek nr 201/2, 207,...

GPŚ.6220.3.23.2023PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1876/2014 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-10-02
KŚ-III.602.2.2013.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1201/2015 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
2015-10-26
KŚ-III.602.2.2013.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1202/2015 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
2015-11-02
KŚ-III.602.2.2013.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
938/2015 decyzje
ochrona wód
decyzja nr 57/Ś/15 pozwolenie wodnoprawne
wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających z instalacji spółki Autoneum Poland Sp. z o. o. z siedzibą...

KŚ-III.6341.34.2015.AK/KMJ
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 258/Z/2016
Zezwolono na usunięcie 35 szt. drzew, w tym: 29 szt. gat. klon pospolity, 2szt. gat bez czarny, 4 szt. gat. klon jesionolistny - ul. Morawa 37 Katowice. Nakazano nasadzenie 104 szt. drzew...

KŚ-V.6131.29.2016.KB
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2023 inne dokumenty
inne
Uchwała Rady Gminy Teresin
Uchwała Nr LXXI/531/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin
2023-05-23
LXXI/531/2023
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
370/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę GKRW.6131.256.2014
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (10 szt jesion, 8 szt wierzba, 10 szt topola, 2 szt lipa, 2 szt olcha, 12 szt osika) z terenu nieruchomości nr ewid. 43, obręb geodezyjny Mierzyn -...
2014-12-17
nie dotyczy
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2023 inne dokumenty
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opinia sanitarna.
Opinia sanitarna, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji agrofotowoltaicznej o...
2023-01-11
NS.9011.8.2.2023.TŻ
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
Zezwolenie Burmistrzowi Miasta Bochnia na usunięcie drzew: 15szt. gatunku robinia akacjowa o obwodzie pni: 80cm, 87cm, 103cm, 138cm, 133cm, 148cm, 145cm, 99cm, 218cm, 98cm, 115cm, 75cm, 69cm,...

OŚ.613.34.2018
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2013 roku 6 szt. drzewa gat. jesion wyniosły o obwodzie 2 x 90 cm, 4 x 75 cm, rosnących na działce nr 400/2 pasa drogowego przy ul. Smyków w...

OŚ.613.57.2012.HR
małopolskie / bocheński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
366/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie Wójtowi Gminy Bochnia Wójtowi Gminy Bochnia na usunięcie drzew
Zezwolenie Wójtowi Gminy Bochnia Wójtowi Gminy Bochnia na usunięcie drzew 2szt Jesion Wyniosły, rosnących na działce nr 419 w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia:
2016-08-25
OŚ.613.61.2016
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na ul. Boh. Warszawy 126 w Rydułtowach

OS.6131.1.000004.2023
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5024S w Rydułtowach przy ul. Romualda Traugutta

OS.6131.1.000007.2023
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew, w tym 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna oraz 1 szt. drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnące na nieruchomości położonej przy ul....

OS.6131.1.000010.2023
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku akacja o obwodzie pnia 198 cm, rosnącego na terenie działki nr 50, obręb Zawieścice, gmina Góra.
2016-05-04
OŚ.6131.132.2016
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.