Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252589
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
50/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (12 szt. topola osika, 1 szt. brzoza brodawkowata, 17. szt olcha czarna) z terenu nieruchomości nr ewid. 376, 375, 388, 83, 82, 81, Mierzyn-Drzewce. Brak zgody na wycinkę...

GKRW.6131.31.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (15 szt. wierzba biała, 15 szt. olcha czarna) z terenu nieruchomości nr ewid. 78/8, Wielowieś. GKRW.6131.37.2012

GKRW.6131.37.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wycinka drzew i krzewów
Zgoda na wycinkę drzew (1 szt. sosna pospolita) z terenu nieruchomości nr ewid. 510, Bielsko. GKRW.6131.45.2012

GKRW.6131.45.2012
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2020 inne dokumenty
inne
opinia
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa wodociągu DN500 w Bytomiu na odcinku od ul. Małgorzatki do ul. Ostatniej” z...
2020-06-08
GL.ZZŚ.1.435.76.2020.MS
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2020 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gliwicacg
stwierdzająca, że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na pracach modernizacyjnych istniejącej hali produkcyjnej zakładu...
2020-05-20
Gl.ZZŚ.I.435.69.2020.MS
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska rosnących na działce ewidencyjnej nr 985 a.m. 3 obręb Kolonowskie.

Gmk.6131.10.2018
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew z gatunku świerk rosnących na działce 481/12 położonej w Zbytkowie.

GNS.6131.10.11
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie piętnastu krzewów z gatunku tuja rosnących na działce 560/101 położonej w Strumieniu.

GNS.6131.33.2011
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu drzew (dwie wierzby i cztery olsze) rosnących w granicy działek 830/1 i 822/5 położonych w Drogomyślu.

GNS.6131.61.2011
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie dwunastu drzew z gatunku modrzew rosnących na działce 219/7 , oraz dwunastu rosnących na działce 291/3, a także siedmiu rosnących na działce 291/13...

GNS.6131.89.2011
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1876/2014 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2014-10-02
KŚ-III.602.2.2013.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1201/2015 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
2015-10-26
KŚ-III.602.2.2013.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1202/2015 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”
2015-11-02
KŚ-III.602.2.2013.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
938/2015 decyzje
ochrona wód
decyzja nr 57/Ś/15 pozwolenie wodnoprawne
wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających z instalacji spółki Autoneum Poland Sp. z o. o. z siedzibą...

KŚ-III.6341.34.2015.AK/KMJ
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 258/Z/2016
Zezwolono na usunięcie 35 szt. drzew, w tym: 29 szt. gat. klon pospolity, 2szt. gat bez czarny, 4 szt. gat. klon jesionolistny - ul. Morawa 37 Katowice. Nakazano nasadzenie 104 szt. drzew...

KŚ-V.6131.29.2016.KB
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
370/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę GKRW.6131.256.2014
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (10 szt jesion, 8 szt wierzba, 10 szt topola, 2 szt lipa, 2 szt olcha, 12 szt osika) z terenu nieruchomości nr ewid. 43, obręb geodezyjny Mierzyn -...
2014-12-17
nie dotyczy
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
Zezwolenie Burmistrzowi Miasta Bochnia na usunięcie drzew: 15szt. gatunku robinia akacjowa o obwodzie pni: 80cm, 87cm, 103cm, 138cm, 133cm, 148cm, 145cm, 99cm, 218cm, 98cm, 115cm, 75cm, 69cm,...

OŚ.613.34.2018
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2013 roku 6 szt. drzewa gat. jesion wyniosły o obwodzie 2 x 90 cm, 4 x 75 cm, rosnących na działce nr 400/2 pasa drogowego przy ul. Smyków w...

OŚ.613.57.2012.HR
małopolskie / bocheński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
366/2016 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie Wójtowi Gminy Bochnia Wójtowi Gminy Bochnia na usunięcie drzew
Zezwolenie Wójtowi Gminy Bochnia Wójtowi Gminy Bochnia na usunięcie drzew 2szt Jesion Wyniosły, rosnących na działce nr 419 w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia:
2016-08-25
OŚ.613.61.2016
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku akacja o obwodzie pnia 198 cm, rosnącego na terenie działki nr 50, obręb Zawieścice, gmina Góra.
2016-05-04
OŚ.6131.132.2016
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy
Wniosek o usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola na działce nr nr.10/13 ,3 szt. drzew gatunku topola na działce nr 534 oraz 5 szt. drzew gatunku topola na działce nr 535 obręb Jezierzyce gm....
2017-11-07
OS.6131.158.2017
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt. drzew z działki nr 484/7, obręb Karnieszewice
Zezwolenia na wycinkę 8 szt. drzew z gatunku świerk o obwodach pni: 120 cm, 138 cm, 73 cm, 130 cm, 111 cm, 113 cm, 133 cm, 192 cm, 180 cm, z terenu działki numer 484/7, obręb Karnieszewice
2016-08-08
OŚGN.6131.132.2016
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty z myjnią samochodową i kontenerem technicznym wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą...
2020-12-22
PB-RUB.6730.69.2020
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 inne dokumenty
inne
Opinia.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego...
2021-06-02
PO.ZZŚ.4.435.398.1.2021.MDB
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
769/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 93/2016
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie 115 cm

Poś.6131.84.2016
mazowieckie / otwocki / Józefów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew gatunku jodła na działce o nr geodezyjnym 146 w Moszczonie Królewskiej

R-G-P.6131.8.2012
podlaskie / siemiatycki / Mielnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie RG.OŚ. 650.9.22.2020/2021
Budowa elektrowni fotowoltaicznych w gminie Bledzew: PV II – na działce ewidencyjnej nr: 158/29 obręb Stary Dworek o maksymalnej mocy do 37MW, PV III – na działkach ewidencyjnych nr:...

RG.OŚ. 650.9.22.2020/2021
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Brak zgody na usunięcie 1szt drzew (świerk kłujący - srebrny) z terenu nieruchomości nr ewid. 1163/2 obręb geodezyjny Międzychód

RGiGK.GK.6131.117.2015
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Zgoda na usunięcie 1 szt drzew (sosna pospolita) z terenu nieruchomości nr ewid. 741/1, obręb geodezyjny Mierzyn - Drzewce

RGiGK.GK.6131.142.2015
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Zgoda na wycinkę 1szt. drzewa (modrzew) z terenu nieruchomości nr ewid. 147/5, obręb geodezyjny Międzychód

RGiGK.GK.6131.57.2015
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.