Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
129/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 61/20
Odmowa zezwolenia na usunięcie drzewa - topola kanadyjska- rosnącego na terenie działki nr 949 przy ul. K. Słobódzkiego w Świdnicy
2020-07-08
BOŚ.6131.102.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka i sosny z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Lwowskiej
2016-06-10
BOŚ.6131.103.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 świerku z terenu działki nr 424 przy ul. Kliczkowskiej 22
2017-08-01
BOŚ.6131.103.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie lipy i klonu, zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 27 klonów zwyczajnych, 5 jesionów, 11 lip, 2 dębów, 4 klonów jaworów, umorzenie postępowania dot....
2018-07-16
BOŚ.6131.103.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki 2053 przy ul.Szymanowskiego 14 w Świdnicy

BOŚ.6131.103.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 66/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki 2053 przy ul.Szymanowskiego 14 w Świdnicy
2020-07-29
BOŚ.6131.103.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 3 świerków z dz. nr 90 przy ul. Szarych Szeregów
2016-07-11
BOŚ.6131.104.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 szt klonów pod warunkiem nasadzenia 3 szt drzew liściastych ozdobnych o obw. pnii 14 cm z terenu Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, Koło w Świdnicy przy ulicy...
2017-07-05
BOŚ.6131.104.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie z posesji wielorodzinnej przy ul. Armii Krajowej 48-52 obumarłej topoli osiki
2018-07-10
BOŚ.6131.104.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie wierzby z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Parkowej 21-29
2016-06-10
BOŚ.6131.105.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
umorzenie postępowania dot. usunięcia krzewów - z dz. nr 97 przy ul. H.Brodatego 25-33
2018-07-17
BOŚ.6131.105.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego dzikiego bzu czarnego z posesji szkoły przy ul. Sikorskiego 41
2019-06-10
BOŚ.6131.105.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - śliwa purpurowa- rosnącego na terenie posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36 w Świdnicy
2020-06-24
BOŚ.6131.105.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 56/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa - śliwa purpurowa- rosnącego na terenie posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36 w Świdnicy
2020-06-25
BOŚ.6131.105.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie żywotnika z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
2016-06-16
BOŚ.6131.106.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 świerku z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 29, pod warunkiem nasadzenia 1 iglastego drzewa o obw. 6-8 cm
2017-06-23
BOŚ.6131.106.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego klonu z posesji przy ul. Saperów 2
2019-06-10
BOŚ.6131.106.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 7 szt. świerków - rosnących na terenie działki nr 471 przy ul. Kliczkowskiej 16 i ul. Francuskiej 2-12 w Świdnicy
2020-07-13
BOŚ.6131.106.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 77/20
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew- 2 szt. świerków - rosnących na terenie działki nr 471 przy ul. Kliczkowskiej 16 i ul. Francuskiej 2-12 w Świdnicy oraz umorzenie postępowania w...

BOŚ.6131.106.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny pospolitej z terenu posesji przy ul. Kopernika w Świdnicy.

BOŚ.6131.106.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 53/2021
Zezwolenie na usunięcie sosny pospolitej z terenu posesji przy ul. Kopernika w Świdnicy.

BOŚ.6131.106.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie wierzby z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Malinowej
2016-06-22
BOŚ.6131.107.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie1 modrzewia z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego 41-43
2017-06-23
BOŚ.6131.107.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania dot. usunięcia obumarłego klonu i krzewów ligustru z dz. nr 200 przy ul. Licznikowej 13
2019-06-27
BOŚ.6131.107.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny pospolitej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 31 w Świdnicy.

BOŚ.6131.107.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 57/2021
Zezwolenie na usunięcie sosny pospolitej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 31 w Świdnicy.

BOŚ.6131.107.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. Muzealnej 1
2016-06-16
BOŚ.6131.108.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 6 jarzębów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Marcinkowskiego 1-25
2017-06-23
BOŚ.6131.108.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu z cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2019-06-27
BOŚ.6131.108.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 daglezji, 2 świerków, 2 sosen i jodły z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Ślężańskiej
2016-06-29
BOŚ.6131.109.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.