Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253835
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
11/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów
W miejscowości Lubotyń, na terenie po wyeksploatowaniu kopalin pospolitych - piasku budowlanego.
2010-05-06
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Komunalnego "HYDROKAN" Sp. z o. o. ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz. Odpady nie będą magazynowane lecz bezpośrednio poddawane procesowi odzysku.

OŚ-7628/1/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
Dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski". Unieszkodliwianie odpadów w miejscowości Włodzienin gmina Branice
2010-10-07
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o.
wniosek w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2010-11-29
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski" Spółka Jawna
W związku z planowaną rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego piasku położonego w miejscowości Włodzienin, gm. Branice

OŚ-7628/3/2010
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2010 decyzje
inne
decyzja Dr. Oetker Sp. z o.o.
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
2010-11-29
WGK.II.7660/99/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysku odpadów poza urządzeniami i instalacjami.
Dla Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
2010-10-26
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
Odzysk prowadzony będzie na terenie Powiatu Głubczyckiego - Gmina Głubczyce.

OŚ-7628/4/2010
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów.
Transport odpadów bedzie realizowany na terenie Polski.
2010-09-02
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
Odpady odbierane przez firmę Usługi Transportowe Andrzej Skibiński będą transportowane od wytwórców lub posiadaczy odpadów z terenu całego kraju do odbiorców.

OŚ-7627/4/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
Zbieranie odbywać się będzie na działce nr 739/71 przy ul. Torowej w Głubczycach, a transport odbywać się będzie na terenie całego kraju.
2010-09-16
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Płocku SA
Wniosek w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
2010-11-25
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Płocku S.A.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
2010-12-08
WGK.II.7660/96/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na zbieranie i transport odpadów.
Odpady transportowane będą samochodami będącymi własnością firmy./

OŚ-7627/5/201
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek Biura Projektowo-Inżynierskiego REDAN Sp.z o.o. ze Szczecina, ul. Jagiellońska 69
Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Plocku
2010-12-10
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Wniosek w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
2010-11-29
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
2010-12-10
WGK.II.7660/98/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Tor sportowy terenowy dla użytkowników samochodów terenowych, quadów, motocykli planowany do realizacji na działce nr ew. 990 obręb 113 w Nowym Sączu, w rejonie ul. Węgierskiej
2010-12-14
WOŚ.WZ.7624-56/10
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
rozbudowa drogi gminnej wraz z budową pętli autobusowej, oraz przebudową drogi powiatowej nr 1406F w m. Wawrów, gm. Santok.
2010-12-03
BŚ-BA.G/7351-2/4/10
lubuskie / gorzowski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 3 topoli nierodzimych przy ul. Bałtyckiej 2-4 w Bytomiu
2010-11-18
ZEP.7635-421/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka lipy przy ul. Technicznej 15 w Bytomiu
2010-11-19
ZEP.7635-425/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 2 klonów jesionolistnych przy ul. Fałata 9-13 w Bytomiu
2010-11-19
ZEP.7635-426/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka akacji przy ul. Cyryla i Metodego 82-82a w Bytomiu
2010-11-19
ZEP.7635-427/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 postanowienia
inne
Postanowienie dla Bytom Property Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa
Nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: Rozbudowa Centrum Handlowego "Plejada" zlokalizowanego przy ul. Jana Nowaka -...
2010-12-02
ZE.7625-19/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
Zezwolenie na usunięcie klonu przy ul. Gen. Maczka 7 w Piekarach Śląskich
2010-11-18
ZEP.7635-373/10
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
Zezwolenie na usunięcie lipy i jesionu przy ul. Gen. Maczka 2 w Piekarach Śląskich

ZEP.7635-374/10
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, ul. Żwirki 23, 41-940 Piekary Śląskie
Zezwolenie na usunięcie ałyczy i topoli przy ul. Gen. Jankego 1 w Piekarach Śląskich

ZEP.7635-378/10
śląskie / Piekary Śląskie (miasto na prawach powiatu) / Piekary Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie topoli przy ul. Głowackiego 6-8 w Bytomiu

ZEP.7635-417/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
inne
Decyzja dla ZBM Sp. z o.o., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie wierzby przy ul. Hallera 2 w Bytomiu

ZEP.7635-418/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 3 kasztanowców przy ul. Suchogórskiej 17-27 w Bytomiu

ZEP.7635-350/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.