Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271126
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
96/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne
Opracowanie ekofizjograficzne miasta Rydułtowy
2012-12-31
UR.6720.000001.2011
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza,...
Przyrodnicze uwarunkowania terenu do różnych form zagospodarowania. Część obszaru miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika,...
2013-03-25
UA.6721.1.2012
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ulicy Miedniewickiej
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155 poz.1298)
2012-09-20
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ulicy Lelewela 16
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.nr 155 poz.1298)
2012-08-27
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony w rejonie skrzyzowania ulicy...
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. nr 155, poz.1298)
2012-10-25
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław rejonie ulic: Transportowca, Szymborskiej i Nowej
2010-03-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla terenu położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego
2011-04-14
WGP-II.6721.1.2011.D
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów
AKWAWIT Polmos ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław Zakład Produkcyjny w Lesznie ul. Świeciechowska 2, 64-100 Leszno
2013-04-22
GK-O.6224.3.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
357/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, Leszno.
2013-05-06
GK-O.6224.4.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
512/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Murcki - Staszic"...
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek” obejmujący teren zlokalizowany w rejonie...
2012-06-13
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław w rejonie ulic: Staropoznańskiej, Bagiennej, Poznańskiej oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania...
2009-08-12
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
927/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK...
Projekt miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu...
2011-11-25
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - II edycja
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2012-06-28
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
833/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka w Olsztynie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

PP.6722.3.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - obszar opracowania fragment miasta Skierniewice połozony pomiędzy ulica Sosonową, linia kolejową PKP, terenem dawnego poligonu i granioca...
opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1298)
2013-03-20
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów emisji
pyłowo gazowych
2013-07-16
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów
stężeń LZo
2013-09-19
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (teren Belmy)...
2013-04-26
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2013-06-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach
Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach
2012-06-19
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1765/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne - Aneks Uwarunkowania górnicze na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w...
Aneks Uwarunkowania górnicze na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren...
2013-08-15
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1761/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
opracowanie ekofizjograficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
2008-08-20
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1867/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne oraz anekst uwarunkowania górnicze na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach.
Opracowanie ekofizjograficzne oraz anekst uwarunkowania górnicze na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach.
2013-08-30
PP.6721.10.2013.ŁP
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta inowrocław dla terenu w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Stanisława Kiełbasiewicza i Ludwika Błażka
2012-04-24
WGP-II.6721.4.2011.D (31)
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1910/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla dzielnic południowych miasta Katowice
opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK...
2012-02-20
PP.6721.29.2011
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1916/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie stawu Bolina w Katowicach
Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie stawu Bolina w Katowicach
2013-08-23
PP.6721.12.2013
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.