Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
299/2011 decyzje
inne
Decyzja o programie gospodarczym.
Decyzja o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla stacji paliw płynnych zlokalizowanej przy ul. Nakielskiej/Oświęcimskiej w TG.
2011-03-03
VOŚR/G.7635-46/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2011 decyzje
inne
Decyzja o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w DROG-MOL, w Pyrzowicach przy ul. Wolności 84
2011-02-28
VOŚR/G.7635-53/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
Dotyczy wydania zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne spółce NOMA-AUTO z siedzibą w TG, ul. Leśna 2
2011-03-02
VOŚR/G.7635-54/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2011 decyzje
inne
Decyzja o zatwierdzeniu Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi .
Dotyczy decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Prywatnej Praktyce Stomatologicznej w TG, ul. Kaczyniec 5
2011-03-10
VOŚR/G.7635-62/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
358/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca.
Dotyczy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia przez Starostę Tarnogórskiego informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania...
2011-03-31
VOŚR/G.7635-77/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
404/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w gabinecie Prywatnej Opieki Stomatologicznej "Dentagra" w TG przy ul. Opolskiej 23H.
2011-03-23
VOŚR/G.7635-102/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ " Medicus" w Radzionkowie przy ul. Kużaja 57.
2011-03-22
VOŚR/G.7635-106/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
424/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego.
Dotyczy umorzenia postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w warsztacie przy...
2011-04-05
VOŚR/G.7635-117/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
427/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na transport odpadów.
Dotyczy zezwolenia na transport odpadów udzielonego spółce TRANSBED z siedziba w Pyrzowicach przy ul. Nowowiejskiej 2.
2011-04-07
VOŚR/G.7635-119/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
429/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w spółce OMNIBUS w TG, przy ul.Towarowej 8.
2011-04-11
VOŚR/G.7635-120/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty .
Dotyczy decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w PPHU ROCH w TG, przy ul. Kopalnianej 72.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-126/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
440/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w CHIMIMECA POLSKA, Tg ul. zagórska 167 A.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-128/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
445/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia na prowadzenie transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy udzielenia pozwolenia na prowadzenie transportu odpadów innych niż niebezpieczne firmie CARBO TRADE przy ul. Transportowej w Pyrzowicach.
2011-04-24
VOŚR/G.7635-132/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
447/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów innych niż niebezpieczne.
Decyzja dotyczy udzielenia zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne w firmie FTUH SP Czapla w TG, ul. Francuska 17a/6
2011-05-09
VOŚR/G.7635-133/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
448/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Wojewody Śląskiego z 14.05.2008r.
Dotyczy zmiany decyzji wojew. śl.stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez PKP CARGO WAGON w TG.
2011-05-09
VOŚR/G.7635-134/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
451/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w wytwórni pasz w Tworogu przy ul. Taśmowej 7A.
2011-05-10
VOŚR/G.7635-136/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
454/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne w firmie REPEX w TG przy ul. Grzybowej 192.
2011-05-11
VOŚR/G.7635-138/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
456/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów w SKUPIE ZŁOMU w Przezchlebiu przy ul. Mikulczyckiej 23.
2011-05-10
VOŚR/G.7635-139/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
458/2011 decyzje
inne
Decyzja postanawiająca wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej wpis dokonany w dn. 20.04.2009 pod nr 1984/09.
Dotyczy wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpis dokonany w dn. 20.04.2009 pod nr 1984/09, zgłoszonej przez Artur Bieszonowki, Przezchlebie ul. Mikulczycka 23.
2011-05-06
VOŚR/G.7635-140/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
460/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w punkcie skupu surowców wtórnych MATEJA w Radzionkowie, ul. Św. Wojciecha 143.
2011-05-13
VOŚR/G.7635-141/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
464/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w spółce MAGMARIS w TG przy ul. Towarowej 1.
2011-05-17
VOŚR/G.7635-144/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
466/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca przeniesienie praw i obowiązków.
Dotyczy przeniesienia praw i obowiązków p. Andrzeja Olesia na spółkę OLMET Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą w TG przy ul. Towarowej 15.
2011-05-16
VOŚR/G.7635-145/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
468/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w SUW Zawada w Karchowicach.
2011-05-24
VOŚR/G.7635-146/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
471/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla EKOMIR w TG przy ul Śliskiej 2.
2011-05-30
VOŚR/G.7635-140/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
474/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty z dnia 06.04.07 r. znak VOŚR/G.7635-3-11/07.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dnia 06.04.07 r. znak VOŚR/G.7635-3-11/07, udzielającą spółce ALBA w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5 zezwolenia na odzysk odpadów.
2011-05-27
VOŚR/G.7635-150/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
476/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności odzysku odpadu innego niż niebezpieczny w...
2011-05-27
VOŚR/G.7635-151/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
478/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty Tarnogórskiego
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.03.04r. o znaku GOŚR/G. 7635-3-15/03/04 zatwierdzającą - spółce ALBA ekoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul....
2011-05-27
VOŚR/G.7635-152/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
482/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 07.08.08r. o znaku GOŚR/G. 7635-90/08 udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż...
2011-06-22
VOŚR/G.7635-155/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
484/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne firmie ELSTAR w Miasteczku Śląskim przy ul. Norwida 136.
2011-06-14
VOŚR/G.7635-157/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
486/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w spółce CARBO-TECH w Radzionkowie przy ul. NŻ 26a/2
2011-06-20
VOŚR/G.7635-158/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.