Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
154/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 2 drzew - 1 klon zwyczajny o obwodzie pnia 60 cm i 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 47 cm - rosnących na dz. nr...
2021-09-13
KZ.6131.163.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew z gat Wierzba biała, 1 szt gat. Wiąz pospolity, 1 szt. Klon zwyczajny. rosnących na gruntach Gminy Sandomierz, dz. o nr ewid.893...
Drzewa usuwane są z konieczności odtworzenia pasa technologicznego w ramach prac konserwacyjnych przy czynnych liniach elektroenergetycznych wysokich napięć.Ponadto drzewa wskazano do...
2021-06-18
ŚLR.613.21.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Sandomierz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach o nr ewid. 99/8 (obręb Kamieniec) i 2085/24 (obręb Zbrosławice)
.
2021-09-08
OŚR.613.143.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930 w Sopocie, na usunięcie 2 suchych drzew - 1 jarząb pospolity o obwodzie pnia 46 cm oraz 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 79 cm - rosnących...
2021-09-02
KZ.6131.161.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew z gat Wierzba biała, 1 szt gat. Wiąz pospolity, 1 szt. Klon zwyczajny. rosnących na gruntach Gminy Sandomierz, dz. o nr ewid.893...
Drzewa usuwane są z konieczności odtworzenia pasa technologicznego w ramach prac konserwacyjnych przy czynnych liniach elektroenergetycznych wysokich napięć.
2021-06-18
nie dotyczy
świętokrzyskie / sandomierski / Sandomierz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach o nr ewid. 99/8 (obręb Kamieniec) i 2085/24 (obręb Zbrosławice)
.
2021-09-08
OŚR.613.143.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie
w sprawie wydania zezwolenia dla STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1 w Sopocie, na usunięcie 1 suchego drzewa - brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 29 cm - rosnącego na terenie dz. nr 7/15 KM 44,...
2021-09-02
KZ.6131.160.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na usunięcie drzew zlokalizowanych w granicach nieruchomości o nr ewid. 1201/407 i 1238/404 obręb Sośnicowice
.
2021-09-06
OŚR.613.140.2021
śląskie / gliwicki / Sośnicowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Sosna pospolita. rosnących na gruntach Gminy Koprzywnica, dz. o nr ewid.2287 obręb Koprzywnica, jednostka ewidencyjna...
Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumierające). Drzewa uschnięte poprzez spowodowany żer chrząszczy z podrodziny kornikowatych o nazwie Kornik drukarz.Znajdują się w bliskiej...
2021-05-12
SLR.613.19.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach na usunięcie drzew zlokalizowanych w granicach nieruchomości o nr ewid. 1201/407 i 1238/404 obręb Sośnicowice
.
2021-09-09
OŚR.613.140.2021
śląskie / gliwicki / Sośnicowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Sosna pospolita. rosnących na gruntach Gminy Koprzywnica, dz. o nr ewid.2287 obręb Koprzywnica, jednostka ewidencyjna...
Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumierające). Znajdują się w bliskiej odległości od budynku przedszkola oraz placu zabaw.
2021-05-12
RS.6131.22.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Koprzywnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kościuszki 36, na usunięcie 2 suchych drzew - 1 modrzew europejski o obwodzie pnia 90 cm i 1 świerk pospolity o obwodzie pnia 80 cm - rosnących na terenie dz. nr...
2021-09-02
KZ.6131.159.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Topola biała. rosnących na gruntach Gminy Obrazów, dz. o nr ewid. 265/13 obręb Swięcica, jednostka ewidencyjna Obrazów.
Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumierające). Na drzewie widoczne jemioła pospolita. Znajdują się w bliskiej odległości oczyszczalni ścieków oraz urządzeń przepływu energii...
2021-04-26
ŚLR.613.18.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Obrazów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gat Topola biała. rosnących na gruntach Gminy Obrazów, dz. o nr ewid. 265/13 obręb Swięcica, jednostka ewidencyjna Obrazów.
Drzewa w złym stanie fitosanitarnym(obumierające). Znajdują się w bliskiej odległości oczyszczalni ścieków oraz urządzeń przepływu energii elektrycznej (linie energetyczne). .
2021-04-26
GR.6131.10.2021
świętokrzyskie / sandomierski / Obrazów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Władysława IV 23/25 w Sopocie, na usunięcie 2 suchych drzew - topole kanadyjskie o obwodach pni: 170 i 220 cm - rosnących na terenie j.w.,...
2021-09-01
KZ.6131.156.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca, po ponownym rozpatrzeniu
firmie CALTA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzantów 8/53 w Gdańsku, na usunięcie i przesadzenie 1 drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 247 cm - rosnącego na terenie posesji przy ul. Parkowej 18.
2021-09-27
KZ.6131.139A.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2021 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Decyzja o pozwoleniu na budowę myjni samochodowej bezdotykowej dwustanowiskowej z instalacją gazu na działkach nr geod. 2/3 i 100/4 obręb 82 przy ulicy Warszawskiej w Siedlcach

PB-RUB.6740.277.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
366/2021 decyzje
inne
Decyzja
Udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie ogródków działkowych w Olsztynie

SD.6131.257.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
365/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie ogródków działkowych w Olsztynie
2021-10-05
SD.6131.257.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
364/2021 decyzje
inne
Decyzja
Udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie ogródków działkowych w Olsztynie

SD.6131.250.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Al. Niepodległości 702 w Sopocie, na usunięcie 1 szt. dwupiennego drzewa - morwa czarna o obwodzie pni 133 i 122 cm - rosnącego na terenie dz. nr...
2021-09-27
KZ.6131.106.2020.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
363/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie ogródków działkowych w Olsztynie
2021-09-28
SD.6131.250.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
362/2021 postanowienia
inne
Postanowienie
Brak podstaw do wniesienia sprzeciwu na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Zimowej 1 w Olsztynie.

SD.6131.1.119.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
361/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Zimowej 1 w Olsztynie.
2021-10-01
SD.6131.1.119.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 10 obręb 133 położonej przy ul. Monte Cassino w Siedlcach
2021-10-12
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 74/1 obręb 68 położonej przy ul. Św. F. Kowalskiej w Siedlcach
2021-10-13
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości o nr ewid. 51/19 obręb 110 położonej przy ul. Żuławskiej 2 w Siedlcach
2021-10-12
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 17/3 obręb 39 położonej przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach
2021-10-13
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
418/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na działce nr 167/1 obręb Przewłoka, gm. Ustka.
2021-10-13
GOR.6131.115.2021
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
451/2017 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco...
2017-07-03
ZEC.6220.35.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.