Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4064
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
16/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego z terenu posesji przy ul. Dąbrowskiego 17 (dz.nr.299) w Świdnicy
2021-02-17
BOŚ.6131.16.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 5/21
Zezwolenie na usunięcie lipy drobnolistnej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 55 w Świdnicy ( działka nr 287)
2021-02-22
BOŚ.6131.15.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 55 w Świdnicy ( działka nr 287)
2021-02-17
BOŚ.6131.15.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 4/21
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. świerków pospolitych z terenu działki nr 778 przy ul. Przedwiośnie 9 w Świdnicy
2021-02-01
BOŚ.6131.211.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. świerków pospolitych z terenu działki nr 778 przy ul. Przedwiośnie 9 w Świdnicy
2020-11-27
BOŚ.6131.211.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 3/2021
Zezwolenie na usunięcie 3 szt. topoli osik z terenu działki nr 1464 przy ul. Stalowej 6 w Świdnicy
2021-01-15
BOŚ.6131.218.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli osik z terenu działki nr 1464 przy ul. Stalowej 6 w Świdnicy
2020-12-21
BOŚ.6131.218.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 2/2021
Zezwolenie na usunięcie klonu pospolitego z terenu posesji wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 19 w Świdnicy
2021-05-14
BOŚ.6131.220.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa: klonu pospolitego z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 19
2020-12-31
BOŚ.6131.220.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja odmowna na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nr 1/Ś/2021
Decyzja odmowna na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Instalacja telekomunikacyjna PWA Świdnica Miasto N!79730 przy ul. K. Pułaskiego 1-5
2021-01-14
BOŚ.6220.11.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej", zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/282/21 z dnia 5 marca 2021r., opublikowaną w...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2021-03-05
6722.2 2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/281/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 marca 2021r. i opublikowany w...
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2021-03-05
6722.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-02-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2021 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-02-16
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2021 rejestry
inne
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-02-16
WGO.6233.1(1).2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2020 decyzje
inne
Decyzja Nr 131/Ś/20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Skup Złomu, Metali Nieżelaznych i Surowców Wtórnych”, przy ul. Kliczkowskiej 56 (dz. nr 121 i 122) w Świdnicy.

BOŚ.6220.8.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 129/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- klonu jaworu, z terenu posesji przy ul. Jasińskiego 26 (dz. nr 418).

BOŚ.6131.217.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- klonu jaworu, z terenu posesji przy ul. Jasińskiego 26 (dz. nr 418).
2020-12-17
BOŚ.6131.217.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- świerka pospolitego, z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 151 (dz. nr 287).
2020-12-17
BOŚ.6131.216.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 128/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- świerka pospolitego, z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 151 (dz. nr 287).

BOŚ.6131.216.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 127/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- świerka pospolitego, z terenu posesji przy ul. Langiewicza 7 (dz. nr 400).

BOŚ.6131.215.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- świerka pospolitego, z terenu posesji przy ul. Langiewicza 7 (dz. nr 400).
2020-12-17
BOŚ.6131.215.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 125/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- jarzębu pospolitego, z terenu posesji przy ul. Zamenhofa 22-24-26 (dz. nr 1077).

BOŚ.6131.213.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- jarzębu pospolitego, z terenu posesji przy ul. Zamenhofa 22-24-26 (dz. nr 1077).
2020-12-09
BOŚ.6131.213.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 123/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 szt. topoli włoskich (dz. nr 530), 14 szt. topoli włoskich (dz. nr 541), z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 53-55 pod warunkiem ich zastąpienia 16 drzewami.

BOŚ.6131.193.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 szt. topoli włoskich (dz. nr 530), 14 szt. topoli włoskich (dz. nr 541), z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 53-55.
2020-11-22
BOŚ.6131.193.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 122/20
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie drzew- dwóch wierzb białych odm. zwisającej, z terenu dz. nr 419/2 przy ul. Sikorskiego 41.

BOŚ.6131.208.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- dwóch wierzb białych odm. zwisającej, z terenu dz. nr 419/2 przy ul. Sikorskiego 41.
2020-11-20
BOŚ.6131.208.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 120/20
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie drzew- dwupniowego lilaka pospolitego oraz zamierającej daglezji zielonej, z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 21.

BOŚ.6131.209.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- dwupniowego lilaka pospolitego oraz zamierającej daglezji zielonej, z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 21.
2020-11-23
BOŚ.6131.209.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.