Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5273
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
201/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Budowa zakładu demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów złomu oraz z instalacjami wewnętrznymi, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, bezodpływowym zbiornikiem na...
2021-06-02
BA.6740.9.120.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 3 drzew
z terenu działek o nr ewid. 4022/124 i 306/115 obręb Tarnowskie Góry.

OŚR.613.118.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew
z terenu działek o nr ewid. 4022/124 i 306/115 obręb Tarnowskie Góry.
2021-07-27
Ś.6131.1.10.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid. 2867/37, 2353/52, 2570/63, 2595/68 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-07-12
OŚR.613.104.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid. 2867/37, 2353/52, 2570/63, 2595/68 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-07-12
OŚR.613.104.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.39.2021 z dnia 27.05.2021 r.
w zakresie gatunku drzew do nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.95.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.39.2021
w zakresie gatunków drzew do wykonania nasadzeń zastępczych.
2021-06-14
ZPDI 6131.51.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Szkole Podstawowej w Ziemięcicach na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 190/7, 378/7, 157, 8 obręb Ziemięcice, stanowiących własność Gminy Zbrosławice, a będących w posiadaniu Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach.

OŚR.613.101.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działek
o numerach ewid. 190/7, 378/7, 378/7, 157 i 8 obręb Ziemięcice.
2021-07-12
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja Starosty Tarnogórskiego
z dnia 13.08.2021 r. znak OŚR.6220.4.2021 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów spółce - Zakłady Mięsne "H.A.M." Cichoń i...
2021-05-31
OŚR.6220.4.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 269/46 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-06-10
OŚR.613.94.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 269/46 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-06-10
OŚR.613.94.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
dot. produkcji, serwisu i remontów pieców i maszyn dla piekarnictwa
2021-07-01
OŚR.6224.30.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie drzew
rosnących na działkach o nr ewid. 644/170, 642/165, 654/169 i 145 obręb Bobrowniki Śl.

OŚR.613.98.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew
z terenu działek o nr ewid. 644/170, 642/165, 654/169, 145 obręb Bobrowniki Śl.

Ś.6131.1.9.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 3/108 obręb Kamieniec.

OŚR.613.90.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 3/108 obręb Kamieniec.
2021-06-10
GK.6131.10.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa rosnącego
na działce o nr ewid. 156 obręb Zbrosławice.

OŚR.613.87.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 156 obręb Zbrosławice.
2021-06-08
GK.6131.9.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Boruszowicach na usunięcie 10 drzew
z terenu działki o nr ewid. 521/33 obręb Boruszowice.

OŚR.613.92.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z tereny działki o nr ewid. 521/33 obręb Boruszowice
2021-06-11
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzewa z terenu działki nr 431/69 obręb Mikołeska
.
2021-06-07
OŚR.613.93.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzewa z terenu działki nr 431/69 obręb Mikołeska
.
2021-06-07
OŚR.613.93.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Ożarowice opłatę za usunięcie drzew w ramach kontroli decyzji
o symbolu OŚR.R.613.118.2016 z dnia 30.09.2016 r.

OŚR.613.148.2020
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2021 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja umarzająca firmie ECOM Media Sp. z o.o. sp. k. opłatę naliczoną w decyzji o symbolu OŚR.R.613.50.2016 z dnia 24.05.2016 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.143.2017 z dnia...
zezwalającej na usunięcie drzew w związku z dokonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.85.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca ROD "Przyszłość" w Ziemięcicach na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 49 obręb Ziemięcice.

OŚR.613.71.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Rodzinnego Ogrody Działkowego "Przyszłość" w Ziemięcicach
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 49 obręb Ziemięcice.
2021-04-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla spółki Solaris Ventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid. 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3869/100 obręb Kalety w...
.
2021-01-13
OŚR.613.9.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla spółki Solaris Ventum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek o nr ewid. 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3869/100 obręb Kalety w...
.
2021-01-13
OŚR.613.9.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja w Kaletach.
.
2021-04-08
OSR.613.75.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.