Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6160
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
101/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
do magazynowania paliw płynnych w Tarnowskich Górach przy ul. Janasa
2024-03-08
OŚR.6221.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.129.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131..28.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmiana ilości nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.34.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o stwierdzenie wygaśnięcia w części decyzji o symbolu OŚR.613.132.2022 z dnia 03.11.2022 r.
zezwalającej na usunięcie zieleni oraz zmianę ilości nasadzeń zastępczych.
2024-02-27
Ś.6131.1.20.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe na usunięcie drzew zlokalizowanych na działce o nr ewid. 5951/124 (obręb Tarnowskie Góry).
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 20.12.2023 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.01.2024 r. oraz z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wydania Centrum Przygotowania Motorycznego CPM Stowarzyszenie Sportowe zezwolenia na...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.217.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
decyzja Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83 o pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2023-12-27
OŚR.6220.5.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka działającego w obrocie prawnym pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa „MAG-II” Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza...
2024-03-07
OŚR.6233.5.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Spółki MAG Kierszniok Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26a o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2024-03-07
OŚR.6233.6.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Marcina Kiersznioka prowadzącego działalność pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa MAG-II Marcin Kierszniok z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 26A o zmianę...
2024-03-07
OŚR.6233.4.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki GEKOPLAST S.A z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2024-03-18
OŚR.6220.1.2024
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji do malowania elementów z drewna lub materiałów drewnopochodnych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167
2024-02-21
OŚR.6221.2.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 07.02.2024 r. znak KS.6131.12.2024) Gminy Radzionków w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1544/35 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2024-02-12
OŚR.613.29.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2 42-674 Zbrosławice, w całości należność w kwocie 67.295,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście...
Usunięcie drzew
2024-02-19
OŚR.613.31.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Ciepłowni Miasteczko Śląskie
2024-03-11
OSR.6224.10.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmieniająca
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2024-02-28
OŚR.6224.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja umarzająca postępowanie
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw
2024-02-26
OŚR.6222.10.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2024-01-15
OŚR.6224.6.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalanie paliw w Ciepłowni Radzionków
2023-09-18
OŚR.6222.10.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Masarskiego Jerzy Ziaja w Wojsce
2023-06-16
OŚR.6224.9.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczalni ścieków INDYK ŚLĄSK sp.z o.o. z siedzibą w Wieszowej
2023-09-12
OŚR.6222.7.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja umarzająca postępowanie
dotyczące zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczalni ścieków INDYK ŚLĄSK sp.z o.o. z siedzibą w Wieszowej
2022-12-16
OŚR.6222.9.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o zmianę
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oczyszczalni ścieków INDYK ŚLĄSK sp.z o.o. z siedzibą w Wieszowej
2022-05-31
OŚR.6222.8.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmieniająca
pozwolenie zintegrowane dla instalacji do spalania paliw w Ciepłowni PRZYJAŹŃ
2022-11-25
OŚR.6222.9.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umarzam osobom fizycznym zamieszkałym w Tarnowskich Górach, w całości należność w kwocie 3.190,00 zł (słownie złotych: trzytysiącestodziewięćdziesiątzłotych/00) z...
Usuwanie drzew
2024-02-08
OŚR.613.25.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2024 decyzje
inne
Umorzenie postępowania administracyjnego.
Przebudowa wiaty magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na wiatę produkcyjno - magazynową.
2023-11-08
BA.6740.7.47.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1494/108 (obręb Lasowice) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 19.12.2023 r. znak Ś.6131.1.2.2024 (z datą wpływu do Starostwa: 30.01.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa...
Usunięcie drzew
2024-01-30
OŚR.613.23.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.