Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 268685
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
88/2023 decyzje
inne
decyzja nr 7/2023
Farma Fotowoltaiczna – NOWE GNATOWICE 5MW
2023-11-17
MIŚ.6220.3.2023
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Andrzeja Kmicica 22, dz. nr 240/139 ark. m. 107 w Lesznie.
2023-11-17
OS.6131.202.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Chocimskiej 16, dz. nr 237/77, 237/76 ark. m. 107 w Lesznie.
2023-11-17
OS.6131.201.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Andrzeja Kmicica 29, dz. nr 240/66 ark. m. 107 w Lesznie.
2023-11-17
OS.6131.200.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 decyzje
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Zielonki o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie...
„Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa istniejących rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w Garlicy Murowanej i w Bibicach.” (inf. w...
2023-11-17
BU.6220.27.2023
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
529/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 52/2 obręb Ścięgnica Leśnictwo, gm....
2023-11-17
GPŚ.6131.155.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji
zlokalizowanej na nieruchomości o nr ewid. 6/5 obręb 116 w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 132
2023-11-16
GK-ROŚ.6233.21.2023
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki BUD-TRANS Blacha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. A. Krzywoń 32 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie na działce o nr ewid.: 255/6.
2023-11-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego ..
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIE7100A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr ewid. 2397 położonej w miejscowości Żarówka - gm....
2023-11-16
BI.II.6730. 195. 2023r.
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego – studni zastępczej nr 5 wraz z obudową...
2023-11-16
nie dotyczy
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie KIP
Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie działek w Krasnym Polu
2023-11-16
KI.6220.10.4.2023.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
usunięcie drzew/krzewów z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 82/10, 82/5 położonej w obrębie Olszewnik gmina Jeziorany.
2023-11-16
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew na działce nr 79/3 obręb Ostroróg, gmina Czaplinek.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew na działce nr 79/3 obręb Ostroróg, gmina Czaplinek.
2023-11-16
GKO.6131.4.23.2023.ESZ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Nowy Świat – studnia nr 3b
2023-11-16
L.Dz.408/ZwiK/2023
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 305/2 obręb nr 19 Stary Zdrój w Wałbrzychu.
2023-11-16
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - śliwa wiśniowa o obwodzie pnia 54 cm - rosnącego na terenie dz. nr 1/6 KM 30, na skwerze Michała...
2023-11-16
KZ.6131.363.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 684- ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
2023-11-16
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobom fizycznym na usunięcie 1 drzewa - świerk pospolity o obwodzie pnia 104 cm - rosnącego na terenie posesji przy ul. Okrężnej, pod warunkiem wykonania nasadzenia zamiennego.
2023-11-16
KZ.6131.362.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
491/2023 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.111.2023.KZ z 15 listopada 2023 r.
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa realizowanego przez EKO LIDER Sp. z o. o. przedsięwzięcia...
2023-11-16
WGK-II.6220.1.7.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
490/2023 inne dokumenty
inne
Pismo pełnomocnika Inwestora z 15 listopada 2023 r.
Pismo pełnomocnika Inwestora z 15 listopada 2023 r. dotyczące przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie placu wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania biomasy oraz budowa...
2023-11-16
WGK-II.6220.1.5.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
489/2023 inne dokumenty
inne
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.221.2023.JO.3 z 16 listopada 2023 r.
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informujące o przedłużeniu terminu na uzupełnienia braków w raporcie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn....
2023-11-16
WGK-II.6220.1.9.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
Wycinka 6 drzew gat. Topola nierodzima przy ul. Zabrzańskiej w Bytomiu (dz. 1669/25)
2023-11-15
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia 3 drzew z dz. 62/1 w Pietrowicach
2023-11-15
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa, rosnących w miejscowości Anielewo, gmina Kazimierz Biskiupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa rosnących na działce o nr geodezyjnym 63/1, obręb Anielewo, m. Anielewo , gmina Kazimierz Biskupi
2023-11-15
OŚR.6131.1.36.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2023 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Pruchnej przy ul. Jaśminowej 2
2023-11-15
OŚR.6222.26.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2023 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Pruchnej przy ul. Osiedlowej 8
2023-11-15
OŚR.6222.25.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat. topola osika, rosnących w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat. topola osika, rosnących na działce o nr geodezyjnym 1599/3, obręb geodezyjny Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi
2023-11-15
OŚR.6131.1.37.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa, rosnących w miejscowości Anielewo, gmina Kazimierz Biskiupi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa rosnących na działce o nr geodezyjnym 63/1, obręb Anielewo, m. Anielewo , gmina Kazimierz Biskupi
2023-11-15
OŚR.6131.1.36.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2023 inne dokumenty
inne
opinia
opinia opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Teresin obejmującego dz. ew. nr 138/13, 138/14, 138/7 położone w obrębie Teresin Gaj
2023-11-14
WOOŚ-III.410.686.2023.JDR
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa z dz. 105/1 w Zubrzycach
2023-11-14
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.