Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272734
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
101/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa instalacji do magazynowania gazu płynnego w 2 naziemnych zbiornikach o poj. 6,4 m3 każdy, na potrzeby zasilania istniejącej suszarni kruszyw w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 42”
2013-11-25
WKŚ-I.6220.76.2013.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1031/2014 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla NEWAG S.A. z siedzibą: ul. Wyspiańskiego 3 33 - 300 Nowy Sącz
2014-05-20
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
460/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni
2012-07-05
EE-071-14/12
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew znajdujących się na działkach nr 406/6 i 414 obręb 11 miasta Drawska Pomorskiego
2020-06-01
ROŚ.6131.1.30.2020.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
938/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek na wycinkę 3 szt. drzew rosnących przy ul. Pułaskiego 75 w Bytomiu
2016-04-07
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wycinka jednego drzewa gatunku jesion, drugiego gatunku brzoza przy ul.Drzewnej 25 w Bytomiu
2013-05-02
ZIP.6131.198.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Palińskiego 19 - 25 (3417/342) w Bytomiu
2022-07-13
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku świerk rosnących na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 575 obr. 06 w Busku - Zdroju.
2016-05-20
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew luk krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. brzoza i wierzba z terenu działki nr 288 położonej w obrębie Sowno.
2012-02-16
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola bujna.
2023-01-03
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z gat. kasztanowiec biały z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3183Z, przy ul. Polnej w Płotach
2014-10-09
ZDP.6323.42.2014.R
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę lokalizacji nasadzeń zastępczych
określonych w decyzjach Wójta Gminy Klucze znak: GPK.6131.8.2023 i GPK.6131.25.2023
2023-11-17
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycięcie 7 szt. świerki ul. Sobieskiego 16
Zezwolenie na wycięcie 7 szt. świerki ul. Sobieskiego 16

GK.6131.108.2016
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2016 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę szt. 6 drzew rosnących przy ul. Małgorzatki 1,2 w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę szt. 6 drzew rosnących przy ul. Małgorzatki 1,2 w Bytomiu

ZIP.6131.495.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 4 drzew z gatunku : wierzba biała (3) oraz modrzew europejski (1) rosnących w Lubinie przy ul.Budziszyńskiej 6a.

GG.IX.6131.126.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2019 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zgłoszenie
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej OLS1064A ul. Wiosenna dz. nr 37/5 w Olsztynie
2019-03-19
SD.622.13.2019.ND
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1140/2016 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Węzeł przetwarzania odpadów...
2016-10-28
ZEC.6220.19.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2017 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco...
2016-12-09
ZEC.6220.26.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2017 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzanie odpadów...
2016-12-30
ZEC.6220.20.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
430/2017 decyzje
ochrona wód
Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego
w sprawie: - legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu brzegowego W34, zlokalizowanego w km 49+677 rzeki Kłodnicy w Gliwicach, - udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z...
2017-04-28
ZEC.6341.2.2017
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1137/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Karta informacyjna przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Węzeł przetwarzania odpadów poprodukcyjnych wytwarzanych w instalacji do produkcji włókien mineralnych”
2016-08-05
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2017 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia pn.:„Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej”
2016-05-20
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1247/2016 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ
wyrażam opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić...
2016-10-04
WOOŚ.4240.668.2016.RK1
śląskie / Gliwice (miasto na prawach powiatu) / Gliwice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1132/2016 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ
wyrażam opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "„Zwiększenie zdolności przerobowej instalacji do...
2016-07-05
WOOŚ.4240.338.2016.AS3.3
śląskie / Rybnik (miasto na prawach powiatu) / Rybnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2017 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ
wyrażam opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopalin (eksploatacja dolomitu, piasku i gliny jako...
2017-03-13
WOOŚ.4240.130.2017.JB
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2017 inne dokumenty
inne
Opinia Sanitarna
o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn..: „Uruchomienie lakierni...
2017-04-28
Nr ZNS/523-14-129/17
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
377/2017 postanowienia
inne
Postanowienie UM
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko...
2017-04-11
zec.6220.32.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1266/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Przedsięwzięcie polegające prowadzeniu na terenie działki nr 3026/265 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Ogrodowej, działalności w zakresie zbierania i...
2016-08-29
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 14 sztuk drzew z terenu działki nr 117 obr. 14 w Świnoujściu.
2019-07-16
WOS.6131.120.2019.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na wycinkę 19 szt. drzew.
Przyczyna usunięcia: kolizja projektu budowlanego obejmująca rozbudowę budynku szkoły i przedszkola o sale gimnastyczną. udzielono pozwolenia decyzją znak: AB.XII.6740.462.2016.D z dnia:...
2020-09-18
ŚLR.613.44.2020
świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.