Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271401
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
43/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Bystrzyckiej 7a

DIM.Oś.6131.10.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zgody na usunięcie drzew
wniosek o usunięcie 7 drzew: 1 robinia akacjowa, 2 klony pospolite, 4 brzozy brodawkowate, z nieruchomości przy ul. Krzywoustego
2010-11-18
GR.1.7635.97-1/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Reymonta na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 orzecha włoskiego
2010-11-19
GR.1.7635.98-1/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 3 drzew gatunku morwa biała z nieruchomości przy ul. Wrocławskiej
2010-11-23
GR.1.7635.100-1/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja Burmistrza Miasta Oleśnicy zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usuniecie 3 drzew gatunku morwa biała z nieruchomości przy ul. Wrocławskiej bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2010-11-23
GR.1.7635.100-2/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja Burmistrza Miasta Oleśnicy zezwalająca na usunięcie drzewa w zamian za nasadzenie
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 orzecha włoskiego z nieruchomości wnioskodawcy w zamian za wykonanie nasadzenia zastępczego w ilości 1 sztuki drzewa niskopiennego do dnia 30.11.2011r.
2010-11-19
GR.1.7635.98-1/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja częściowa Burmistrza Miasta Oleśnicy zezwalająca na usunięcie 3 drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 spośród 7 drzew: 1 robinia biała, 2 klony pospolite, z nieruchomości przy ul. Krzywoustego, pod warunkuiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 3 szt....
2010-11-18
GR.1.7635.97-3/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja częściowa Brumistrza Miasta Oleśnicy zezwalająca na usunięcie 4 drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 4 spośród 7 drzew: 4 brzozy brodawkowate, z nieruchomości przy ul. Krzywoustego, bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2010-11-18
GR.1.7635.97-2/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja Burmistrza Miasta Oleśnicy zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usuniecie 8 drzew gatunku morwa biała z nieruchomości przy ul. Wrocławskiej bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2010-11-23
GR.1.7635.99-3/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Zarządu Dróg Powiatowych na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 3 drzew gatunków lipa drobnolistna, głóg dwuszyjkowy oraz sosna pospolita
2010-11-26
GR.1.7635.101-1/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Zarządu Dróg Powiatowych na usunięcie drzew w zamian za nasadzenie
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gatunków lipa drobnolistna, głóg dwuszyjkowy oraz sosna pospolita w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 3 sztuk drzew niskopiennych
2010-11-26
GR.1.7635.101-6/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla PZD - ROD "Zdrowie" zezwalająca na usunięcie drzewa
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk kłujący bez opłat oraz bez warunku nasadzeń zastępczych
2011-01-31
GR.1.7635.6-2/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek PZD - ROD "Zdrowie" na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzew gatunku świerk kłujący
2011-01-31
GR.1.7635.6-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla firmy PRESKOM na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. Młynarskiej
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku orzech włoski z nieruchomości przy ul. Młynarskiej
2011-02-01
GR.1.7635.7-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada na usunięcie drzewa
decyzja wyrażająca zgodę na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły z nieruchomości przy ul. 11 Listopada w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilosci 2 sztuk
2011-02-09
GR.1.7635.9-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły
2011-02-09
GR.1.7635.9-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek firmy PRESKOM na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. Młynarskiej
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku orzech włoski
2011-02-01
GR.1.7635.7-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gatunku klon pospolity oraz 20m2 krzewu lilaka pospolitego z nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w...
2011-02-11
GR.1.7635.10-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 3 drzew i 20 m2 krzewu
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 3 drzew gatunku klon pospolity i 20m2 krzewu lilaka pospolitego z nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego
2011-02-11
GR.1.7635.10-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 8 drzew gatunku morwa biała z nieruchomości przy ul. Wrocławskiej
2010-11-23
GR.1.7635.99-1/2010
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Mikołajczyka
2011-02-25
GR.1.7635.14-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. Mikołajczyka w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 2 sztuk
2011-02-25
GR.1.7635.14-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Skupie złomu w postaci grubej i cienkiej oraz metale nieżelazne", na działce o nr...
2011-03-17
GK.6220.1.2.2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z uzupełnieniem infrastruktury zewnętrznej...
2011-02-11
GR.1.76374.7-3/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 9 drzew gatunku topola czarna z nieruchomości przy ul. Kopernika w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 9 sztuk
2011-02-15
GR.1.7635.11-2/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 9 drzew gatunku topola czarna z nieruchomości przy ul. Kopernika
2011-02-15
GR.1.7635.11-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek JK Nieruchomości o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 4 drzew gatunków brzoza brodawkowata i wierzba krucha z nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej
2011-03-07
GR.1.7635.16-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dla JK Nieruchomości zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja dla JK Nieruchomości zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunków brzoza brodawkowata i wierzba krucha z nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej w zamian za wykonanie nasadzeń...
2011-03-07
GR.1.7635.16-2/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalajaca na usunięcie dwóch drzew, w tym gatunku klon zwyczajny - szt. 1 i klon jawor - szt. 1, rosnace w obrębie Sadów Dolnych.
2011-03-23
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 4 szt. drzew, w tym: kasztanowiec zwyczajny - szt. 1, klon pospolity- szt. 3 rosnących w obrębie Wierzchosławic.
2011-03-04
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.